การตลาดกับกลุ่ม Niche Market

ในการทำการตลาดนั้น นักการตลาดหรือผู้บริหารหลาย ๆ คนนั้นมักจะมีความคิดที่อยากจะขายสินค้าของตัวให้ได้ Mass มากที่สุด ดังนั้นจะทำการสื่อสารทางการตลาดที่จับกลุ่มคนหลาย ๆ กลุ่มมาก และสื่อสารหลาย ๆ แบบเพื่อให้ได้โดนทุกกลุ่มไป แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการสื่อสารนั้นกลายเป็นการสื่อสารที่กระจัดกระจายไม่มีทิศทางและไม่ได้สร้างให้เห็นว่าสินค้าหรือบริการนั้นที่ใครจะเหมาะกัน

กระบวนทำการตลาดนั้นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำการตลาดคือการรู้ว่ากลุ่มลูกค้าตัวเองนั้นจะเป็นใคร หรือเรากำลังทำบริการนี้ให้ใครได้ใช้ และทำไมเค้าต้องมาใช้เรา เราดีกว่าของคนอื่นอย่างไร ซึ่งการที่รู้ว่าใคร เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างที่จะทำให้การทำการตลาดนั้นได้ผลมากที่สุด ซึ่งบางทีการเข้าใจกลุ่มที่เป้าหมายทางการตลาดแบบแม่น ๆ นั้น จะทำให้เห็นว่าบางทีกลุ่มที่เล็ก ๆ นั้นบางทีก็มีพลังอย่างมากในการที่จะก่อให้เกิดตลาดที่ใหญ่ขึ้นมาได้ ซึ่งนี้เองเป็นพลังของ Niche Market ที่โฟกัสความต้องการของกลุ่มที่นักการตลาดเข้าใจเป็นอย่างดีไปเลย

กลุ่ม Niche Market นั้นเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการอย่างเฉพาะเจาะจงที่เหมือนกันอย่างมากและมีความแต่ต่างจากกลุ่มผู้บริโภคโดยทั่วไป ในเมื่อก่อนนั้นตลาด Niche Market นั้นจะไม่มีนักการตลาดคนไหนสนใจ หรืออยากเข้าไปทำการตลาด เพราะด้วยผลตอบแทนในการตลาดที่ได้กลับมานั้นอาจจะไม่คุ้มต่อการลงทุนในการทำสินค้าหรือสร้างตลาด ทำการสื่อสารทางการตลาดเข้าไปหาต่อคนกลุ่มนี้ แต่นั้นก็เพราะด้วยว่าในอดีตนั้นด้วยเครื่องมือสื่อสารที่จำกัดอยู่แต่กับสื่อ Mass และตลาดที่ไม่ได้เชื่อมกันทั้งโลกนั้น ทำให้การทำการตลาดของกลุ่ม Niche Market นั้นเลยกลายเป็นเรื่องที่การตลาดนั้นไม่อยากทำ ซึ่งด้วยวิธีคิดนี้ก็ส่งผลมายังยุคที่การสื่อสารเรื่องอินเทอร์เนตนั้นมีแรก ๆ อีกด้วยที่เว็บหลาย ๆ เว็บนั้นก็ทำตัวเป็นเว็บไซต์มหาชน ที่เจาะทุกกลุ่ม ซึ่งเราเรียกว่า Portal แต่เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นตลาดกลุ่ม Mass เริ่มไม่ตอบโจทย์ปัจจุบัน ทำให้เว็บ Portal ทั้งหลายเริ่มลดความสำคัญลง เช่นเดียวกับการทำ Mass Marketing ในยุคนี้ที่โดนเทคโนโลยีเข้ามาปั่นป่วนจนทำให้วิธีการทำการตลาดนั้นต้องเปลี่ยนไป

ในยุคนี้ด้วยการสื่อสารที่ทำให้ไม่มีกำแพงนั้นทำให้การสื่อสารในการทำการตลาดกับกลุ่ม Niche Market นั้นสามารถทำได้ง่ายอย่างมาก และข้อดีคือการสามารถเจอกลุ่ม Niche Market ได้จากทุกที่ในโลกนี้ ทำให้กลุ่ม Niche Market ที่ไม่มีพลังกับกลายมาเป็นกลุ่มที่มีพลังได้อย่างมากในยุคนี้ เพราะกลุ่ม Niche Market นั้นมีความต้องการที่เฉพาะอย่างมาก และพร้อมใช้จ่ายอย่างมากกับบริการหรือสินค้าที่ตอบสนองความต้องการกลุ่มนี้ได้ ตัวอย่างในตลาดที่เป็นกลุ่ม Niche Market ที่เจอในกลุ่มผู้ชายนั้นคือ ตลาดกันพล่า หรือการต่อหุ่นยนต์กันดั้ม ซึ่หลาย ๆ คนมองเป็นตลาดที่ไม่น่าจะใหญ่ และเป็นเรื่องไร้สาระกับเด็ก ๆ แต่หารู้ไหมว่าตลาดกลุ่มนี้มีความแข็งแรงอย่างมาก และคนที่เป็นแฟนกันพล่านั้นก็มักจะใช้จ่ายอย่างสูงในการเข้ามาสะสมหรือหาซื้อหุ่นตัวต่อพวกนี้อย่างมาก เช่นการบินไปต่างประเทศเพื่อหาซื้อโดยเฉพาะ ซึ่งทำให้ตลาดกันพล่านั้นมีมูลค่าสูงอย่างมากในกลุ่มสินค้ามือหนึ่งเอง หรือสินค้าที่หายากเองเช่นกัน จากเมื่อก่อนเองในประเทศไทยนั้นจะเห็นสินค้าพวกนี้ตามแผนกของเล่นเด็ก ตอนนี้กลับกลายเป็นร้านขายโดยเฉพาะ ดึงดูดกลุ่มผู้ชายทั้งหนุ่มและคนวัยทำงานเข้าไปในร้านอย่างมาก

การทำการตลาดผ่านกลุ่ม Niche Market สามารถสร้างพลังได้อย่างมากมาย เมื่อรวมกลุ่ม Niche Market นี้ให้สามารถกลายเป็นชุมชนของกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้ขึ้นมา และเกิดเป็น Sub Culture ที่มีแบรนด์หรือองค์กรที่ทำการตลาดให้ในกลุ่มนี้เป็นผู้สนับสนุน ในต่างประเทศเองก็มีการสร้างกลุ่ม Niche Market Culture มา โดยกลายเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของนักการตลาดที่รวบรวมเป้าหมายทางการตลาดมาเจอกันและสร้างความผูกพันธ์กับแบรนด์เอาไว้ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อแบรนด์นั้นสนับสนุนและทำให้กลุ่มอยู่รวมกัน และตอบสนองความต้องการของกลุ่มขึ้นมาได้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือแบรนด์นั้นจะได้แฟนพันธุ์แท้หรือ กลุ่มคนจงรักภักดีต่อแบรนด์นี้ออกมา นอกจากนี้ข้อดีในการทำการตลาดและผลิตภัณฑ์นั้นยิ่งมีมาก เพราะทำให้นักการตลาดสามารถโฟกัสในตลาดที่มีความเฉพาะนี้ได้ โฟกัสในผลิตภัณฑ์ที่เจาะกลุ่มนี้โดยเฉพาะไม่ต้องสนใจว่าจะต้องเจาะตลาด Mass จนทำให้ไม่มีความเด่นชัดในผลิตภัณฑ์ขึ้นมา ถ้าเปรียบก็เหมือนร้านอหารที่ทำอาหารเจาะกลุ่มไปเลย หรือทำอาหารที่มีเพียงอย่างเดียวเพื่อตอบคนที่ต้องการอาหารแบบนี้ในเมืองไทยเองจะเห็นได้อย่างชัดเจน เช่นร้านข้าวไข่เจียว หรือร้านที่ขายข้าวกระเพรา อย่างเดียว สิ่งที่เกิดขึ้นจากการโฟกัสในผลิตภัณฑ์เดียวหรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบกลุ่มเฉพาะนี้ จะทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการของนักการตลาดนั้นดีขึ้นเรื่อย ๆ

ในยุคนี้ Niche Market นั้นไม่ใช่กลุ่มที่ไม่กลุ่มที่ไม่มีพลังหรือไม่น่าสนใจเท่าในอดีต แต่กลับเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่จะสามารถสร้างกลุ่มที่มีความเฉพาะและเชื่อมโยงกับแบรนด์ที่เข้าไปทำการตลาดได้อย่างมาก และสามารถต่อยอดสร้างเป็นชุมชนที่เหนี่ยวแน่นในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของนักการตลาดได้ตลอดไป

ที่มา : marketingoops

ผ้าปูที่นอนสีพาสเทลแสนหวาน

ลองหาไอเดียแต่งห้องนอนด้วยสีพาสเทลแสนหวาน สีโทนอ่อนจะช่วยทำให้หลับสบายมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้บรรยากาศภายในห้องดูผ่อนคลายด้วย แต่สีพาสเทลก็มีหลายสีนะ แต่ละสีบอกความรู้สึกที่แตกต่างกันไป ลองเลือกสีผ้าปูที่นอนที่เหมาะกับตัวเรา แล้วทีนี้เราก็จะได้ห้องนอนที่มีบรรยายอบอุ่นชวนฝันน่านอน ฝันดีๆ คงไม่ไกลเกินเอื้อม

Pastel Pink สีสุดโปรดของสาวหลายๆ คน เพราะสีชมพูเป็นสีแห่งความรัก ที่สื่อถึงความอ่อนหวานที่นุ่มนวลชัดเจน จึงเหมาะสำหรับสาวๆ ที่หลงใหลในน่ารักและความอ่อนโยน การตกแต่งห้องหรือผ้าปูที่นอนโทนสีชมพูจึงเหมือนเป็นการสร้างบรรยากาศดีๆ ให้กับห้อง ให้ห้องดูมีความหมาย มีเรื่องของความรักความโรแมนติกเข้ามาเกี่ยวข้อง ยิ่งเติมจะเติมลวดลายดอกไม้ก็จะยิ่งเพิ่มความหวานให้กับห้องมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าสาวๆ คนไหนกลัวว่าสีชมพูพาสเทลล้วนก็อาจจะหวานสุดๆ เกินไป ก็ลองผสมกับสไตล์โมเดิร์นให้ดูสบายตาขึ้นได้

Pastel Blue สีฟ้าให้ความรู้สึกของความสบายตา รู้สึกรีแล็กซ์ และสดชื่นกระปรี้กระเปร่า เป็นสีของท้องฟ้าและสายน้ำ หากลองผสมกับเฟอร์นิเจอร์สีขาวเอามาแต่งห้องนอนโทนสีพาสเทล ก็จะได้บรรยากาศสงบ เย็นกาย สบายใจ สามารถปล่อยใจเพลิน ๆ เหมือนกับว่านอนอยู่ใต้ท้องฟ้ากว้างที่ผสมปุยเมฆขาวๆ ทำให้เคลิ้มหลับไปได้อย่างสบายๆ!

Pastel Green สีเขียวเป็นตัวแทนของธรรมชาติ เป็นสีที่ให้ความรู้สึกร่มเย็น สบายตา ผ่อนคลาย ปลอดภัย การจับเอาสีเขียวมาไว้ในห้องนอนจะช่วยผ่อนคลายระบบประสาทสนับสนุนการพักผ่อนของเราได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสีเขียวนมๆ หรือเขียวมิ้นต์ที่ทำให้ห้องนอนของเราสวยเก๋สบายตา แถมยังนำเรื่องราวของธรรมชาติในขนาดมินิแฝงมากับลวดลายของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ มาผสมผสานได้อย่างลงตัว เหมาะกับสาวที่มีหัวใจรักธรรมชาติสุดๆ

Pastel Yellow ห้องนอนสีเหลืองเหมาะกับสาวน้อยแสนสดใส เพราะสีที่แสดงถึงความอ่อนเยาว์ สดใสแบบสุด ๆ แถมยังเป็นสีโทนร้อนที่แฝงความอบอุ่นไว้ในตัว และสามารถผสมผสานกับสีต่าง ๆ ได้อีกหลายสี นอกจากจะทำให้ห้องนอนอบอุ่นน่ารักสบายตาแล้ว ยังทำให้เพิ่มพูนความมั่นคงทางอารมณ์อีกด้วย หรือถ้าชอบแบบวินเทจ ก็ลองใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้มาช่วยก็จะได้อารมณ์ของกระท่อมแบบคันทรี่เก๋ๆ

เลือกรถรับจ้างแบบไหนดี.?

หากใครที่กำลังจะย้ายบ้าน หรือ ย้ายสิ่งของต่างๆในช่วงนี้อาจจะต้องคิดหนักอยู่เหมือนกันว่าจะหารถรับจ้างที่ไหนดี.? เพราะทุกวันนี้มีคนทำอาชีพนี้เยอะมาก มีทั้งแบบ รถรับจ้างทั่วไป และแบบ บริษัทที่รับขนย้ายโดยเฉพาะ ซึ่งทั้งสองรูปแบบนี้ต่างก็มีจุดหมายอันเดียวกันคือ “การให้บริการ” อาจจะแตกต่างกันบ้างในเรื่อง ราคา บริการ ความรวดเร็ว ความปลอดภัยของทรัพย์สินระหว่างขนย้าย ซึ่งล้วนแล้วเป็นเหตุสุดวิสัยที่ผู้ให้บริการทุกคน หรือ ทุกบริษัทนั้นไม่อยากให้เกิดขึ้นแน่นอน

ดั้งนั้นเราควรจะเลือกผู้ให้บริการที่ดี มีความพร้อม และความรับผิดชอบสูง…..แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร.?
คำตอบคือ:แทบจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าผู้ให้บริการแต่ละรายนั้น เขาบริการเป็นยังไงบ้าง ดี หรือ ไม่ดี บางคนอาจจะโชดดีที่มีเพื่อนแนะนำว่าเจ้านั้นดีเคยใช้บริการมาแล้ว แต่กับคนที่ใช้บริการเป็นครั้งแรก งานนี้อาจจะต้องเสี่ยงกันหน่อยว่าจะเลือก แบบ รถรับจ้างทั่วไป หรือแบบ บริษัทที่รับขนย้าย ดี.!

การเลือกรองผู้หญิงเท้าที่ดี

คุณทราบหรือไม่ว่า ในชีวิตคนเรานั้น ใช้เท้าเดินเป็นระยะทางมากกว่า 4 เท่าของระยะทางรอบโลกเลยทีเดียว ดังนั้นการเลือกรองเท้าผู้หญิงคู่ใจสักคู่หนึ่งไม่อาจละเลยได้อีกต่อไป เพราะต่อให้คุณสวมชุดสวยแค่ไหน แต่รองเท้ากลับบีบรัดเท้าจนบวมเป่ง ก็ทำให้หายมั่นใจไปเยอะ

เมื่อตัดสินใจจะเลือกรองเท้าคู่ใหม่สักคู่แล้วล่ะก็ ลองอ่านคำแนะนำเหล่านี้สิคะ

การเลือกรองเท้าผู้หญิงที่ดีและสวมใส่สบายต้องพิจารณาหลายปัจจัย ตั้งแต่

พื้นรองเท้าด้านนอก ควรมีความแข็งแรง ทำด้วยวัสดุที่เกาะกับพื้นได้ดี และมีความยืดหยุ่น

พื้นรองเท้าด้านใน ควรมีวัสดุที่รองรับแรงกระแทก โดยเฉพาะบริเวณโค้งอุ้งเท้า เพื่อช่วยกระจายน้ำหนักที่ตกลงบนเท้า และบริเวณฝ่าเท้า เพื่อลดแรงกระแทกขณะเดินบนพื้นแข็ง

ส้นรองเท้า สำหรับคุณผู้หญิงที่ชอบสวมรองเท้าส้นสูงที่สูงเกินไป จะทำให้เท้าของคุณเสียภาวะสมดุล มีโอกาสเดินเท้าพลิก และข้อเท้าแพลงได้ นอกจากนี้การใส่รองเท้าส้นสูงนานๆ จะทำให้ความโค้งของหลังเปลี่ยนไป และปวดหลังง่ายขึ้น ความสูงของรองเท้าที่เหมาะสมคือ ?-1 นิ้ว

ตัวรองเท้าผู้หญิง ควรทำด้วยหนังที่มีการระบายอากาศและปรับเข้ากับรูปเท้าได้ดี

ความพอดีของรองเท้า โดยปกติขนาดเท้าของคนเราทั้ง 2 ข้างจะต่างกัน (แต่ไม่มาก) ดังนั้นควรเลือกซื้อรองเท้าตามขนาดเท้าข้างที่ใหญ่กว่า และอย่าซื้อรองเท้าที่คับ เพราะคิดว่ารองเท้าจะยืดออกเมื่อใส่ไปนานๆ

เมื่อเลือกคู่ที่ถูกใจได้แล้วต้องลองสวม แล้วดูว่าส่วนตัวรองเท้ากว้างพอที่จะขยับนิ้วเท้าได้หรือเปล่า ทดสอบโดยการลองเดิน แล้วสังเกตดูว่าขนาดพอดีและให้ความสบายกับเท้ามากที่สุด ต้องตรวจดูให้แน่ใจว่า คุณไม่ต้องงอนิ้วเท้าในขณะที่เดิน

ควรลองใส่เดินภายในร้านสักรอบสองรอบโดยไม่ต้องกลัวคนขายเขม่นเอา เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องพิถีพิถันกันสักหน่อยล่ะค่ะ

ที่นอนแบบไหนที่จะเหมาะกับการที่จะนอนแบบมีความสุขที่สุด

จะว่าไปแล้วการนอนก็คือการพักผ่อนที่แสนสบายสำหรับเหล่าพนักงานประจำ เพราะว่ากว่าจะตื่นออกจากที่นอนได้นั้นแสนยากลำบากกันเหลือเกิน เพราะว่าการทำงานที่แสนหนักหนาในชีวิตประจำวัน อาจทำให้เราคิดถึงการพักผ่อนก็เป็นได้ ดังนั้นการนอนจึงถือว่ามีความสำคัญมากเลยทีเดียว เพราะว่าถ้าที่นอนเราไม่ดี จะกลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้พักผ่อนแบบสบายๆแต่กลับต้องมาเจออาการปวดหลังอันเนื่องมาจากที่นอนอีก

ที่นอนแบบไหนที่จะเหมาะกับการที่จะนอนแบบมีความสุขที่สุด และทำให้นอนแล้วไม่มีอาการปวดหลัง การเลือกที่นอนสำหรับเด็กจะเลือกที่นอนแบบใดก็ได้ เพราะกล้ามเนื้อยังแข็งแรงอยู่ ส่วนวัยผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคกระดูก วิธีการเลือกอาจไม่แตกต่างกับวัยเด็กเท่าใดนัก แต่การเลือกที่นอนที่ถูกต้องก็คือ ไม่ควรเลือกที่นิ่มเกินไปและแข็งจนเกินไป ควรเลือกที่มีความแน่นกำลังดี นอนแล้วสบายตัว ตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้สึกปวดเมื่อย

สำหรับ ในผู้สูงอายุต้องเน้นมากเป็นพิเศษ เพราะเวลาอายุมากขึ้นกระดูกสันหลังเริ่มเสื่อมและยิ่งนอนที่นอนไม่ดี ก็จะยิ่งทำให้ปวดหลังมากขึ้น สมัยก่อนผู้สูงอายุมักบอกว่านอนที่นอนแข็งๆ แล้วหายปวดหลัง แต่อาจจะกลายเป็นว่า ไปปวดเมื่อยบริเวณกล้ามเนื้อจุดอื่นๆ แทน สำหรับที่นอนที่นิ่มเกินไปนั้นก็มีผล เสียด้วยเช่นกัน เพราะเวลาเราพลิกตัวจะทำให้กล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามออกแรงต้านมากขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อทำงานหนักขึ้นและส่งผลทำให้มีอาการปวดหลัง

ส่วนวิธีการเลือกที่นอนอื่นๆ ที่ควรทราบก็เช่น ควรเลือกที่นอนที่มีขนาดใหญ่พอสมควรหากต้องนอนหลายคน เพราะ ถ้าที่นอนเล็กเกินไปอาจมีพื้นที่น้อยในการขยับตัว ทำให้เรานอนเกร็งและเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการปวดหลัง นอกจากนี้คุณหมอยังแนะนำถึงวิธีการใช้ที่นอนที่ถูกต้องว่าฟูกที่นอนที่ คุณภาพดีๆ จะมีอายุการใช้งานประมาณ 5-10ปี หลายคนมักเข้าใจผิดว่าสามารถใช้ได้ตลอด ที่สำคัญต้องรู้จักสังเกตว่าที่นอนยังอยู่ในระดับเดียวกันหรือไม่ มีรอยบุบหรือแตกหรือเปล่า หากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นลองใช้มือลูบดูว่าที่นอนเป็นแอ่งหรือเปล่า หากเป็นแสดงว่าที่นอนเริ่มเสื่อมแล้วแต่ วิธีการถนอมที่นอนที่ดีควรกลับด้านทั้ง 4ด้าน ประมาณ 6เดือนครั้งและควรทำความสะอาดบ่อยๆ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคที่อาจทำให้เราเจ็บป่วยหรือเป็นโรคภูมิแพ้ได้

อย่างไรก็ตามถ้าเราเลือกที่นอนไม่เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายแล้วจะมีผลกระทบคือ จาก การที่กระดูกไม่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งเป็นการเร่งให้กระดูกเสื่อมเร็วขึ้น กล้ามเนื้อมีอาการบาดเจ็บมากขึ้น มีอาการปวดหลังเรื้อรัง นอนหลับไม่สบายจนกระทั่งทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงตามลำดับ

ดังนั้นหากใครที่รู้ตัวว่ามีปัญหาเรื่องโรคกระดูกหรือมีญาติพี่น้องที่เป็น ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ ควรรู้จักเลือกที่นอนที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อการนอนหลับพักผ่อนที่สบาย และเต็มอิ่มสู่การมีคุณภาพชีวิต

Facebook ปฏิรูปวงการโฆษณาทั่วโลก

หากเราสังเกต Facebook ในช่วงไม่กี่ปี เราจะพบว่าเราเห็นคลิปวีดีโอและ Live บน New Feed มากขึ้น ยิ่งมีคนดูคลิปวีดีโอออร์แกนิคตัวหนึ่งมากขึ้นเท่าใด วีดีโอโฆษณาที่มีราคาสูงก็ยิ่งมีโอกาสโผล่ใน New Feed ของเรามากขึ้นตาม กลยุทธ์ของ Facebook ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปรับให้คลิปวีดีโอเล่นเองอัตโนมัติ จ่ายเงินให้ผู้ผลิตคอนเทนต์ถ่ายทอดสด และเสนอเครื่องมือเพื่อความคิดสร้างสรรค์ ล้วนทำให้ Facebook ทำรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียว

Facebook 2013 ถึง 2016: เกาะกระแสอินเตอร์เน็ตมาแรง คนใช้มือถือมากขึ้น และ Ice Bucket Challenge!

ย้อนไปปี 2013 คลิปวีดีโอเป็นของหายากบน New Feed เลยทีเดียว อัพโหลดคลิปบน Facebook เป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่า เพราะช้าเหลือเกิน กว่าจะโหลดและได้ดูก็ปาไปอีกชาติ ต่อมาพอได้ข่าวว่า Facebook วางแผนจะให้มีคลิปโฆษณาเล่นเองอัตโนมัติ ผู้ใช้งานที่ไหนจะพอใจล่ะ?

เมื่อเข้าปี 2014 Facebook ปรับให้คลิปวีดีโอใน New Feed เล่นเองได้ทันที ซึ่งการปรับครั้งนั้นถูกจังหวะจริงๆในช่วงแคมเปญรณรงค์ Ice Bucket Challenge เข้าใจโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง คลิปวีดีโอออร์แกนิคบน Facebook จึงเป็นที่นิยมมากขึ้น

ปี 2015 รายได้ต่อหัวผู้ใช้งานโดยเฉลี่ยเพิ่มเป็นร้อยละ 49.1 ในอเมริกาและแคนาดาซึ่งเป็นประเทศที่นักโฆษณาโฟกัส มีกำลังซื้อสูง และมีเครือข่ายโทรศัพท์ที่รวดเร็วพอที่ทำให้ผู้ใช้งาน Facebook หลายล้านคนเสพย์คอนเทนต์วีดีโอได้จุใจ เทียบกับปีก่อนๆแล้ว ผู้ใช้งานแต่ก่อนจึงไม่ชอบแชร์คลิป เพราะเวลาจะดูคลิปบน New Feed แต่ละที ก็ต้องรอโหลด 30 วินาทีถึงจะได้ดู (นานมาก) แต่เดี๋ยวนี้เห็นคลิปบน New Feed ปุ๊ป มันเล่นเองทันที จะใช้Facebook ถ่ายวีดีโอและอัพโหลดบน New Feed ทันทีก็ยังได้ ไม่ต้องรอห้านาทีเหมือนก่อนแล้ว

ซึ่งไม่แปลกใจที่เดี๋ยวนี้ คลิปวีดีโอและโฆษณาวีดีโอได้รับการตอบรับดีขนาดนี้ โตแซงตลาดทั่วโลกที่มีรายได้ต่อหัวผู้ใช้งานโดยเฉลี่ยเพิ่มร้อยละ 35 เท่านั้นเอง รวมไปถึงยอดผู้ดูวีดีโอด้วย

ส่วนยอดผู้ดูคลิปที่สูงขึ้นมากเป็นปรากฎการณ์ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกล้องบนสมาร์ทโฟนที่คมขึ้น หน้าจอใหญ่ขึ้น ดูคลิปได้เต็มอิ่ม ผู้ใช้งานหันมาเสพคอนเทนต์บนมือถือมากขึ้น เครื่องมือทำวีดีโอก็ใช้ง่ายและเป็นมืออาชีพ นี่ยังไม่นับ Facebook Live ที่เพิ่งเข้ามา มีฟิลเตอร์มีเอฟเฟกต์มีกราฟฟิคสารพัดให้ใส่ กะไม่ไว้หน้าคู่แข่งอย่าง Snapchat เลย ล่าสุด Facebook มีผู้กลับมาใช้งานต่อเดือนค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยหลังจากที่ Snapchat มาแรงในปี 2014

Facebook ปฏิรูปวงการโฆษณาทั่วโลก

Facebook จึงกลายเป็นเครือข่ายให้วงการโฆษณาไปเลย คลิปวีดีโอกลายเป็นเรื่องปรกติบน New Feed Facebook ได้ใจก็ให้วีดีโอแสดงบน New Feed บ่อยขึ้นเรื่อยๆแถมเนียนแนะนำคลิปที่ผู้ใช้อาจสนใจอีกด้วย นักโฆษณาก็เลยต้องปรับวิธีเล่าเรื่องในคลิปโฆษณา ตัดเกริ่นทิ้ง ใส่ Call to Action ไว้แรกสุดทันที เน้นภาพเคลื่อนไหวสะดุดตา ใส่ซับไตเติ้ลไว้หากผู้ใช้งานปิดเสียง

แต่ก่อนหากพูดถึงโฆษณา เรามักจะนึกถึงแบรนด์ใหญ่ๆ ทุนหนาๆ มีงบทำโฆษณาบนทีวี แต่เมื่อ Facebook เข้ามาทำให้แบรนด์เล็กๆ อย่าง SMEs สามารถทำคลิปโฆษณาได้ง่ายๆ แค่มีสมาร์ทโฟนถ่าย ตัดต่อและอัพโหลดเพียงพอแล้ว ซึ่งเดือนที่แล้วพบว่าธุรกิจกว่า 3 ล้านแห่งโพสต์วีดีโอบน Facebook ทั้งแบบออร์แกนิคและแบบโฆษณา

โฆษณาในทีวี จึงไม่เหมือนโฆษณาบน Facebook อีกต่อไป

Facebook เลยแอบขึ้นราคาวีดีโอโฆษณาอีก 6% ในไตรมาส 3 โกยรายได้ซะเลย

กว่า 7 พันล้านเหรียญสหรัฐที่ Facebook ทำรายได้ไปในไตรมาสล่าสุดในปี 2016 พร้อมกับกำไรอีก 2.35 พันล้านเหรียญสหรัฐก็เป็นผลมาจากยอดผู้ใช้งานที่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง และความสามารถของวีดีโอที่ดึงผู้ใช้งานหน้าใหม่มาโต้ตอบได้มากขึ้น

วัดกันตัวๆ! จุดแข็งและจุดอ่อนของ Facebook VS SnapchatTwitter และ Youtube

สื่อสังคมออนไลน์อย่างอื่นเช่น SnapchatTwitter แม้แต่ Youtube เองก็ได้เปรียบ Facebook บางจุด อย่างคลิปโฆษณาของ Snapchat จะเป็นแนวตั้ง ผู้ใช้งานก็ดูง่าย ไม่เหมือนคลิปบน Facebook ที่ต้องตะแคงถึงจะดูคลิปได้จุใจ ส่วน Youtube ก็ใช้หลัก Permission Marketing เพราะเวลาคนเข้ามา Youtube เขาเข้ามาเลือกคลิปที่อยากดู หมายความว่าเขา “อนุญาต”ให้ Youtube แสดงโฆษณาที่ติดมากับคลิปที่อยากดูด้วย Twitter ที่มีคลิปวีดีโอพรีเมี่ยมที่ดึงดูดใจนักโฆษณาเช่นกัน

แต่ Facebook ก็พอจะมีข้อได้เปรียบอยู่บ้าง อย่างจำนวนผู้ใช้งานกว่า 1.79 พันล้านคนเป็นจำนวนที่ล่อใจนักโฆษณามาก ความสำเร็จตลอด 5 ปีของ Facebook ทำให้มีรายได้พอที่จะพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ให้เข้าใจคอนเทนต์ของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพ และคลิป และเอาไปใช้กำหนดให้คลิปวีดีโอกับโฆษณาปรากฎบน New Feed ของกลุ่มเป้าหมายที่ใช่

มาร์ก ซักเกอร์เบิร์คเคยลั่นไว้ในปี 2014 ว่า คอนเทนต์บน Facebook ส่วนใหญ่จะเป็นวีดีโอในอีก 5 ปี และดูเหมือนว่า Facebook จะไปได้สวยทั้งรายได้ ทั้งยอดผู้ใช้งาน Facebook อาจทำได้จริงอย่างที่ลั่นไว้

แหล่งที่มา : https://techcrunch.com/2016/11/03/facetube/

แนวทางในการเลือกและดูรถมือสองเพื่อให้ได้รถที่มีคุณภาพ

แนวทางในการเลือกและดูรถเพื่อให้ได้รถมือสองที่มีคุณภาพมาแนะนำ

1.อายุรถ ถ้าเป็นรถปีใหม่ๆก็อาจจะตรวจดูได้ง่ายหน่อย เพราะน่าจะผ่านการขับขี่มาน้อย เกิดอุบัติเหตุน้อยและเครื่องยนต์ก็น่าจะยังไม่ทรุดโทรมไปมากนัก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารถปีใหม่ๆ จะดีเสมอไป การดูรถมือสองมีจุดที่ต้องสังเกตุหลักๆ แล้วไม่กี่จุด แต่การที่จะบอกได้ว่าดีหรือไม่ดีนั้น ถ้าจะดูให้ขาดก็ต้องอาศัยประสบการณ์ ถ้าหากคุณไม่มีประสบการณ์็ต้องทำการบ้านเยอะๆ หน่อย

2. สภาพตัวถังโดยรวม เครื่องยนต์หลวมยังซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องได้ ช่วงล่างหลวมก็ซ่อมได้ ตัวถังไม่สวย ก็ซ่อมได้ แต่จะซ่อมให้สวยปิ๊งเหมือนเดิมนั้นยาก ลำดับแรกต้องมองให้ขาดว่าตัวถังของรถคันที่คุณสนใจอยู่ในสภาพที่ดี ความสวยสมบูรณ์ของตัวถังไม่ได้หมายถึงสีสวย แต่หมายถึง ทรงของรถต้องยังดีอยู่ การดูก็ดูรวมๆ มองภาพกว้างๆ เดินดูรอบๆ ว่าเหลี่ยมสันของรถคันนั้นในมุมต่างๆ ยังสวยกริ๊บอยู่ไหม ช่องไฟต่างๆ ช่องไฟคือ ระยะห่างระหว่างชิ้นส่วนตัวถังแต่ละจุด เช่น ระยะระหว่างบังโคลนหน้าซ้ายกับบานประตูหน้าซ้าย บานประตูหน้าซ้ายกับบานประตูหลังซ้ายมีระยะห่างเท่ากันไหม และระยะห่างนั้นอยู่ในลักษณะที่เป็นแนวตรงดีหรือไม่ ถ้ามีการเฉี่ยวชนมา หากซ่อมตัวถังไม่ดี จุดเหล่านี้ระยะจะมีการผิดเพี้ยนหรือเสียศูนย์ไป

3. ดูตามซอกหรือตะเข็บ ถ้าจะให้ดีต้องสังเกตตะเข็บของตัวถังและรอยอาร์คหรือจุดที่มีการเชื่อมตัวถังว่าเป็นรอยเดิมที่มาจากโรงงานหรือไม่ แต่ถ้าไม่มีความรู้เรื่องรถอาจจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเพิ่มเติมสักหน่อย แนะนำว่าเราอาจไปสำรวจรถรุ่นที่เราสนใจในโชว์รูมซึ่งเป็นรถใหม่ แล้วเก็บรายละเอียดซอก ตะเข็บต่างๆ เท่าที่สำคัญ เพื่อมาเปรียบเทียบกันว่า รถมือสองคันนี้ มีอะไรแตกต่างจากรถมือหนึ่งมากน้อยเพียงใด

4. ตรวจสอบรายละเอียดของรุ่นและปีของรถ รถมือสองหลายๆ รุ่นมีรุ่นย่อยหลายรุ่นและยังมีการเปลี่ยนโฉมหรือไมเนอร์เชนจ์อีก เพื่อให้ชัวร์ว่ารถคันที่จะซื้อนั้นเป็นรุ่นและปีอะไรกันแน่ ก็คงต้องดูจุดสังเกตุเพิ่มเติม ซึ่งรถแต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่นก็มีจุดสังเกตไม่เหมือนกัน เช่น บางรุ่นสังเกตได้จากแผ่นเพลตในห้องเครื่องยนต์ บางรุ่นสังเกตจากป้ายหรือเพลตที่หม้อน้ำ บางรุ่นสังเกตจากโคมไฟหน้าหรือไฟท้าย บางรุ่นสังเกตจากป้ายที่เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ เราควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่ารุ่นที่ผู้ขายระบุมา ตรงกับรถมือสองคันที่เราตรวจสอบอยู่ และรถแต่ละรุ่นนั้นมีทุนประกันภัยไม่เท่ากัน จึงอาจส่งผลต่อราคาซื้อประกันภัยรถยนต์มือสองได้

5. ตรวจสอบระบบต่างๆ ที่ติดตั้งเพิ่มเติม เช่น ถ้ามีการเปลี่ยนเครื่องเสียงใหม่ ที่ไม่ใช่เครื่องเสียงเดิมติดรถ ดูสักหน่อยว่ามีการติดตั้งอะไรเยอะแยะมากมายหรือเปล่า ตลอดจนระบบกันขโมยและอื่นๆ หากมีการติดตั้งอะไรเยอะๆ หากติดตั้งไม่ดี ซึ่งหมายถึงการตัดต่อหรือเดินสายไฟไม่ดี แทนที่จะรู้สึกเหมือนได้ของดีมาแต่อาจส่งผลต่อระบบไฟฟ้าในรถยนต์ได้

6. รถเดิมๆ (น่าจะ) ดีที่สุด หากต้องการรถที่มีการตกแต่งมาบ้างควรเป็นการตกแต่งที่อยู่บนพื้นฐานที่ไม่ได้ดัดแปลงสภาพจากรถเดิม เช่น การเปลี่ยนล้อและยาง ก็ควรเป็นการเปลี่ยนขนาดธรรมดาๆ เท่านั้น ไม่ถึงกับมีการปรับเซ็ตระบบช่วงล่างให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิม เป็นต้น หากจะแต่งอะไร นำมาตกแต่างด้วยตัวเราเองดีกว่า ในเบื้องต้นควรได้รถที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแบบเดิมจะดีที่สุด

การบอกถึงแนวทางเป็นเรื่องง่าย แต่การดูรถจริงๆ นั้นยาก อย่างไรเสียก่อนที่จะซื้อควรตดัสินใจก่อนว่าจะซื้อรถรุ่นไหน แล้วหาข้อมูลเฉพาะเจาะจงรถรุ่นนั้นๆ ให้มากๆ

วิธีการเลือกผ้าม่านในห้องน้ำ

วิธีการเลือกผ้าม่านในห้องน้ำมาแบ่งปันทุกคนแล้ว รับรองว่าห้องน้ำจะสวยสดใสไร้เชื้อราแน่นอน

เลือกผ้าม่านที่ไม่เก็บความชื้น

ห้องน้ำเป็นห้องที่มีความชื้นมากที่สุดแล้ว ถ้าเปรียบเทียบกับทุก ๆ ห้องในบ้าน จึงทำให้เกิดคราบเชื้อราน่าขยะแขยง ติดอยู่บนผ้าม่านประดับหน้าต่างในห้องน้ำเสมอ ซ้ำร้ายยังทำความสะอาดยากและเป็นภาพที่ไม่น่าดูอีกด้วย ฉะนั้นลองเปลี่ยนวัสดุของผ้าม่านใหม่ ให้เป็นผ้าที่ไม่เก็บความชื้น จะช่วยลดการเกิดเชื้อราได้มากเลยทีเดียว

เลือกผ้าม่านที่ไม่ยาวเกินไป

เพื่อเป็นการเลี่ยงไม่ให้ผ้าม่านเปียก หรือน้ำกระเด็นไปโดนผ้าม่านได้ ให้ใช้วิธีเลือกผ้าม่านที่ไม่ยาวจนเกินไป หรือเลือกแบบสั้นไปเลยก็จะยิ่งดีใหญ่ เพราะปลายของผ้าม่านจะได้ไม่โดนน้ำที่อยู่บนพื้น และเวลาอาบน้ำก็ไม่ต้องห่วงว่าจะกระเด็นไปโดนผ้าม่าน ทำให้เกิดเชื้อราตัวร้ายมาเกาะบนผ้าม่านอีกด้วย

สีและดีไซน์ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศ

จริง ๆ แล้วการเลือกสี และดีไซน์ของผ้าม่านนั้น เป็นเรื่องความชอบของแต่ละบุคคลมากกว่า แต่ถ้าหากรู้เคล็ดลับในการเลือกผ้าม่าน ก็อาจจะทำให้ได้เจอผ้าม่านที่ใช่ ดีกว่าเจอแต่ผ้าม่านที่ไม่ถูกใจ และไม่เข้ากับห้องน้ำเสียที ทำให้ต้องเปลืองเงินซื้อใหม่หลาย ๆ ครั้ง เคล็ดลับที่ว่านั้นทำง่ายมาก ๆ อย่างถ้าคุณมีห้องน้ำขนาดเล็ก ก็ลองเลือกผ้าม่านสีอ่อน โดยให้อ่อนกว่าสีผนังห้องน้ำได้ยิ่งดี เวลามองทีไรก็จะรู้สึกสดชื่น และห้องน้ำก็ดูใหญ่ขึ้นด้วย แต่ถ้าอยากสร้างบรรยากาศให้ดูเซ็กซี่ขึ้นมาหน่อย ก็ตกแต่งด้วยผ้าม่านสีเข้มดู เชื่อสิว่าสี และดีไซน์จะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศในห้องน้ำได้อย่างน่าประหลาดใจสุด ๆ

หยิบของตกแต่งอื่นมาตกแต่งบ้าง

ไม่จำเป็นต้องติดผ้าม่านเพื่อตกแต่งหน้าต่างในห้องน้ำอย่างเดียวเท่านั้น เพราะยังมีตัวเลือกอื่นที่แทนกันได้มากมาย เช่น มู่ลี่ หรือบานเกล็ด วัสดุเหล่านี้ทั้งสวยและไม่ทำให้เกิดเชื้อราแน่นอน หากใครรู้ตัวว่าห้องน้ำชื้นมาก หรือเป็นคนอาบน้ำกระเด็นเปียกไปทั่วแล้วล่ะก็ ลองเก็บของตกแต่งเหล่านี้ไว้เป็นตัวเลือกแทนผ้าม่านก็ได้นะคะ

ผ้าม่านหนารักษาความปลอดภัย

บางบ้านที่อ่างอาบน้ำ หรือฝักบัวอยู่ตรงกับหน้าต่างพอดี ต้องระวังเป็นพิเศษสำหรับการเลือกผ้าม่าน เพราะถ้าเลือกผ้าม่านบาง ๆ แล้วล่ะก็ ทีนี้คุณต้องตกเป็นเป้าสายตา หากมีใครเดินผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านก็ต้องได้เห็นคุณกำลังอาบน้ำชัวร์ ถ้าไม่อยากตกเป็นเป้าสายตา ให้เปลี่ยนมาเลือกผ้าม่านหนา ๆ ทึบ ๆ เข้าไว้ จะช่วยบังเวลาคุณโป๊ได้อย่างมิดชิดเลยจ้า

อย่าลืมดูแลรักษาความสะอาดผ้าม่านในห้องน้ำบ่อย ๆ นะคะ เพราะเมื่อเกิดเชื้อราขึ้นแล้ว ทีนี้ล่ะทำความสะอาดกันหัวหมุนเลย แถมเชื้อราเหล่านั้นยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วยจ้า