เทคนิคการให้อาหารหมามี 3 วิธี

เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเลี้ยงสุนัขที่เจ้าของจะต้องเรียนรู้ และเข้าใจ ในพฤติกรรมของสุนัข มิฉะนั้นสุนัขของคุณก็จะเติบโตอย่างไม่มีคุณภาพ เทคนิคการให้อาหารสุนัขมี 3 วิธี คือ

1. ตักให้เยอะๆครั้งเดียว ให้สุนัขเลือกทานเอง กรณีนี้น้องหมาคุณจะทานอาหารได้ทั้งวัน ทั้งคืน เป็นการสะดวกต่อเจ้าของที่มีธุรกิจมาก ไม่ค่อยจะอยู่บ้านเลี้ยงดูมันอาหารประเภทนี้ควรเป็นอาหารประเภทเม็ดจะสะดวกที่สุด เพราะหากให้เป็นอาหารสดเมื่อทิ้งไว้นานๆ จะทำให้บูดเน่าเป็นอันตรายต่อสุนัข

ข้อเสียของการให้อาหารหมาประเภทนี้ จะทำให้เราไม่รู้ได้เลยว่าสุนัขตัวไหนได้กินมาก หรือกินน้อย หรือตัวไหนไม่ได้กินเลย เพราะพฤติกรรมของสุนัขก็มักมีการเบ่งอวดความแข็งแกร่งถึงขนาดขู่ไม่ให้ทานอาหารเลยก็มี ซึงกรณีนี้เราจะล่วงรู้ได้อีกทีก็ต่อเมื่อสุนัขบางตัว ของท่านซูบผอม หรือไม่สบาย หรือในระหว่างที่ทิ้งไว้อาจมีนก มีหนูมากินแทะอาหารที่เราทิ้งไว้ ซึ่งเป็นพวกนำเชื้อโรคมาสู่น้องหมาของเราที่อาจไปกินโดนเม็ดที่หนูแทะไว้ อาจทำให้ท้องเสีย หรืออาจถึงขึ้นตายได้

2. ให้อาหารโดยควบคุมเรื่องเวลา การกำหนดเวลาให้อาหารน้องหมา จะทำให้มันรู้ เวลาของมันโดยอัตโนมัติ พอถึงเวลาน้องหมาของท่าน ก็จะเรียกร้องที่จะขออาหารทาน เช่น เดินตาม หรือเห่าร้อง เอามือตะกายประตู หรือข้างฝา สุนัขบางตัวจะค่อยๆ กิน บางตัวก็จะรีบกินโดยไม่ตรวจสอบดูว่า อาหารในจานเป็นอะไรมีมากน้อยเพียงแค่ไหน ควรจำกัดเวลากินของมันสัก 20-30 นาทีก็จัดเก็บอาหาร เก็บไว้ให้มันกินในมื้อต่อๆ ไป
ลูกสุนัขที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนควรให้กินวันละ 3 มื้อ 6-12 เดือนควรให้กินวันละ 2 มื้อ อายุเกิน 1 ปีขึ้นไปให้กินวันละ 1 ครั้งก็พอ

3. แบ่งอาหารตามสัดส่วนและอัตราการกินของสุนัขแต่ละตัว สุนัขแต่ละตัวมีพฤติกรรมการกินที่แตกต่างกันออกไป บางตัวกินน้อย บางตัวกินมาก บางตัวนอกจากจะกินมากแล้ว ยังกีดกันไม่ให้ตัวอื่นกินในที่ของมันอีก วิธีนี้จะเป็นวิธีการให้อาหารทีดีที่สุด แต่คุณจะต้องมีเวลาที่จะคอยควบคุมการกินของบรรดา เหล่าสุนัขพวกนี้
ปัญหาที่ทำให้ผู้เลี้ยงสุนัขประสบอีกอย่างหนึ่งคือ ปัญหาการเปลี่ยน อาหารสุนัข พบว่าสุนัขบางตัวปฏิเสธไม่ยอมรับอาหารใหม่เหล่านั้น วิธีการที่ถูกต้องในการปรับให้สุนัขทานอาหารใหม่ ต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยสัปดาห์แรกควรนำ อาหารเก่าและใหม่มาคลุกรวมกันในอัตราส่วน 1 ต่อ 4 เพื่อไม่ให้สุนัขลืมรสชาติอาหารเก่า สัปดาห์ที่ 2 เพิ่มอัตราส่วนอาหารใหม่เป็น
1 ต่อ 2 พอสัปดาห์ที่ 3 ก็เพิ่ม เป็น 3 ต่อ 4 และสัปดาห์ต่อไปก็ลอง ให้อาหารใหม่ เพียงอย่างเดียว สุนัขของคุณก็จะเคยชินและยอมรับอาหารใหม่ไปโดยปริยาย
การเปลี่ยนอาหารใหม่ให้สุนัขเป็นเรื่องที่ดี ดังกล่าวมาแล้ว เพราะจะทำให้สุนัขได้รับสารอาหารชนิดอื่นหมุนเวียนครบถ้วนกรณีที่มันไม่ยอมรับ ผู้เลี้ยงต้องทำใจและค่อยๆ ปรับเปลี่ยนโดยใช้เวลา ซึ่งอาจจะนานกว่า 4 สัปดาห์ ถ้ามันเป็นสุนัขที่ดื้อและไม่ยอมเปลี่ยนอาหารง่าย ๆ

สื่อต้องนำผู้บริโภค ไม่ใช่ตามหลัง

ใครที่คิดว่าตัวเองไม่มีประสบการณ์ในการทำสื่อมาก่อนอาจเป็นโอกาสทองในการทำสื่อใหม่ก็ได้

ถึงแม้ว่าการทำแบรนด์ใหม่ที่ไม่มีคนติดตามเลย แต่แบรนด์ใหม่ ก็มีความสดอยู่ เราต้องเริ่มคิดหาโจทย์ใหม่ๆ โดยเอาพฤติกรรมผู้บริโภคยุคนี้มาวิเคราะห์ แล้วผลิตคอนเทนต์ตอบโจทย์คนยุคนี้ไปเลย ซึ่งโลกออนไลน์ทำให้คนเสพคอนเทนต์มีสมาธิสั้นขึ้น อ่านคอนเทนต์เร็วขึ้น

เพราะการทำสื่อออนไลน์ สื่อต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหาผู้อ่าน ต้องคิดว่าข่าวบน New Feed เปรียบเสมือนข่าวหน้าหนึ่ง รูปต้องสายสะดุดคนอ่าน พาดหัวข้อข่าวต้องคิดถึง SEO

ส่วนข่าวต้องสร้างสรรค์ ใกล้ตัวคนอ่าน คัดข่าวที่สื่ออื่นไม่มี ชัดเจน คนทำข่าวแข่งกันในแง่ของการหาประเด็น ไม่ตามกระแสก็สวนกระแส เนื้อหาข่าวไม่ใช่ให้แค่ข้อมูลแค่ว่าใครทำอะไรที่ไหนเหมือนสื่อเดิม แต่ต้องขายเรื่องราวด้วย

โดยเฉพาะการทำสื่อวีดีโอที่เจ้าของแพลตฟอร์มอย่าง Facebook กลายมาเป็นบรรณาธิการคอยคุมทิศทางการนำเสนอคอนเทนต์

วิธีทำสื่อก็ต้องเปลี่ยนด้วยเช่นกัน เพื่อสร้างฐานผู้อ่านให้มากขึ้น สื่อเดิมต้องเรียนรู้ที่จะทำสื่อใหม่ และหารายได้มากกว่าแค่ขายข่าว เช่นการจัดงานอีเวนท์ ส่วนสิ่งพิมพ์ยังมีอยู่เพื่อขายความน่าเชื่อถือ ความจับต้องได้ และความน่าสะสมแทน

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการรับจดทะเบียนบริษัทหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์)

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการรับจดทะเบียนบริษัทหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์)
1. วัตถุประสงค์ตามที่ประชุมมีมติพิเศษให้แก้ไข
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์)
1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
4. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.) จะต้องระบุวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่มีมติพิเศษให้แก้ไขแล้ว *ดูหลักเกณฑ์การกำหนดวัตถุที่ประสงค์*
5. หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 1 ฉบับ ผนึกอากรแสตมป์ 50 บาท
6. แบบ สสช. 1 จำนวน 1 ฉบับ
7. หลักฐานการให้ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
8. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจำตัว*
9. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
10. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ด้วย)
แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถขอและซื้อได้จากหน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ Download จาก www.dbd.go.th

สาเหตุที่ทำให้โซ่ x-ringยืดหรือเกิดการสึกหรอ

สาเหตุที่ทำให้โซ่ x-ring ยืดหรือเกิดการสึกหรอ การเสียดสีของชิ้นส่วน 2 ชิ้น
คือ สลักและปลอกสลักเสียดสีกัน จนเกิดช่องว่างระหว่างชิ้นส่วน และนอกเหนือจากสาเหตุหลัก แล้วยังมีอีกหลายประการ เช่น
มีการบรรทุกน้ำหนักมากกว่ามาตรฐานที่รถกำหนด
ขับขี่รถโดยใช้แรงกระชาก หรือแรงกระทำที่มากเกินไป
ขับขี่รถในสภาพถนนไม่เรียบและมีการสั่นสะเทือนบ่อยๆ
ขาดการหล่อลื่นน้ำมัน

นอกจากสาเหตุที่โซ่ x-ringยืดแล้วถ้าขาดการดูแลรักษาที่ดี ก็อาจจะทำให้โซ่ข้อตายหรือเป็นสนิมได้ เช่น การขับรถในสภาพถนนที่มีน้ำขัง หรือขาดการทำความสะอาด เศษ ฝุ่นละออง หิน กรวด ทราย ที่ติดอยู่บริเวณโซ่ เป็นต้น

ขั้นตอนการรับผลิตน้ำดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท

การรับผลิตน้ำดื่ม ให้มีคุณภาพหรือมาตรฐาน น้ำที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ต้องได้จากแหล่งที่เหมาะสม มีอุปกรณ์การผลิตที่เหมาะสม มีการบำรุงรักษาที่ดี มีกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง รวมถึงมีการสุขาภิบาลที่ดี ทั้งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และคนงาน
กรรมวิธีการรับผลิตน้ำดื่ม โดยทั่วไปจะนำน้ำจากแหล่งน้ำที่เหมาะสม เช่น น้ำประปา แม่น้ำ ลำคลอง น้ำบาดาล เป็นต้น มาปรับคุณภาพของน้ำดังต่อไปนี้

1. การเติมอากาศ (Aeration) เป็นกระบวนการซึ่งทำให้น้ำสัมผัสกับอากาศเพื่อลดความเข้มข้นของก๊าซ และสารบางชนิดที่ระเหยได้ โดยการทำให้น้ำเป็นแผ่นฟิล์ม หรือทำเป็นน้ำตก ทำเป็นเครื่องกีดขวางให้น้ำไหลผ่าน หรือพ่นน้ำให้สัมผัสกับอากาศ

2. การตกตะกอนด้วยสารเคมี (Coagulation) โดยการเติมสารเคมีบางชนิดลงในน้ำ เพื่อให้สารที่มีอนุภาคเล็ก ๆ รวมตัวกันเป็นอนุภาคใหญ่และมีน้ำหนักง่ายต่อการกำจัดโดยการตกตะกอน (Sedimentation) หรือการกรอง (Filtration)

3. การตกตะกอนโดยวิธีธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณสารพวก Setteable materials ในน้ำให้ตกลงสู่ก้นถังโดยแรงดึงดูดของโลก

4. การกรอง (Filtration) เป็นวิธีการที่สำคัญอย่างหนึ่งในการปรับคุณภาพน้ำ
สารกรองกรวดทราย มักใช้กรองน้ำประปาหรือน้ำบาดาล เพื่อขจัดสิ่งเจือปนทางฟิสิกส์ เช่น ตะกอน และดินทราย โดยให้น้ำไหลผ่านถังกรองทรายที่มีชั้นของกรวดทรายเรียงตามขนาดที่พบเหมาะภายในถัง
สารกรองผงถ่าน มีลักษณะคล้ายถ่านบดละเอียดสีดำ ภายในมีรูพรุนคดเคี้ยวไปมา ผงถ่านนี้ได้รับการผ่านกระบวนการความร้อนสูง และลดความดันมาเป็นพิเศษ มีคุณสมบัติในการดูดสี กลิ่นคลอรีน ก๊าซ
ไส้กรอง ที่นิยมใช้มี 2 ชนิด คือ ไส้กรองเซรามิค ทำจากเซรามิคที่มีรูพรุนละเอียด มีประสิทธิภาพในการกรองสิ่งเจือปนที่มีขนาดเล็กมากได้ดี
ไส้กรองแอนทราไซด์และแมงกานีส โดยแมงกานิส จะใช้กำจัดสนิม ธาตุเหล็ก ตะกั่ว กำมะถัน สังกะสีในน้ำ ส่วนแอนทราไซด์ จะใช้ขจัดสนิมเหล็กตะกอนและความขุ่นได้
สารกรองเรซิน เป็นสารสังเคราะห์ที่สามารถกรองน้ำดื่มที่มีความกระด้างให้เป็นน้ำอ่อนได้ โดยเรซินสามารถกำจัดแคลเซียมและแมกนีเซียม โดยการแลกเปลี่ยนอนุมูล กำจัดเหล็กและแมงกานิส รวมทั้งสิ่งสกปรกทั้งหลายในน้ำได้

5. การฆ่าเชื้อ (Disinfection) ซี่งมีหลายวิธี เช่น ใช้ความร้อน การกรอง การใช้แสงอุลตราไวโอเลต การใช้สารเคมี เป็นต้น
การใช้ไส้กรองแบคทีเรีย (Bacteria filter) เป็นไส้กรองเซรามิคที่ผสมด้วยธาตุเงิน มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
การใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar energy application) เป็นวิธีการที่พัฒนาขึ้น โดยใช้หลักการประหยัดพลังงาน โดยนำพลังงานความร้อนที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้

การใช้แสงอุลตราไวโอเลต โดยใช้หลอดแก้วใสทำด้วยควอทซ์ หรือ High silica glass ซึ่งสามารถให้ลำแสงที่มีช่วงคลื่นที่ทำลายจุลินทรีย์ได้ภายในเวลาที่พอเหมาะ

การฆ่าเชื้อโดยใช้สารคลอรีน นอกจากคลอรีนจะฆ่าเชื้อโรคในน้ำแล้ว ยังช่วยเร่งปฏิกิริยาในการตกตะกอนของสารเคมีในน้ำด้วย สารที่นิยมใช้ เช่น สารประกอบประเภทไฮโปคลอไรท์ เป็นต้น

เมื่อผ่านกระบวนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็จะเก็บน้ำไว้ที่ถังพักน้ำก่อน แล้วจึงนำมาบรรจุภาชนะเพื่อจำหน่ายต่อไป

เลือกกรงสุนัขให้เหมาะกับหมาพันธ์ปักกิ่ง

ปักกิ่งสามารถที่จะเลี้ยงในอาพาสเม้นต์คอนโดได้ดีไม่ต่างจากการเลี้ยงในบ้างหลังใหญ่ๆ ควรมีพื้นที่เหมาะสมที่จะให้เขาได้เล่นได้เดินบ้าง ปักกิ่งชื่ชอบสำหรับการเดินเล่น ออกไปสำรวจที่น่าสนใจ ที่สำคัญอย่าให้อยู่กลางแจ้งเพราะว่าจะเป็นผลเสียกับระบบร่างกาย ควรให้อยู่ท่พักมีเครื่องปรับอากาศเมื่อร้อนจัด ปักกิ่งเป็นสุนัขที่มีความดื้นรั้นมาก เป็นเรื่องยากหากจะทำการอมรมฝึกสอน พวกเขาจะไม่ตอบสนองหากใช้ความรุนแรง หากทำการฝึกควรที่จะให้รางวัลหรือว่าแสดงความรักมากกว่า

การให้อาหาร
ให้อาหารวันละสองมื้อ ประมาณที่แนะนำคือครึ่ง ถ้วย แต่ขึ้นอยู่กับขนาดอสยุและกิจกรรมในแต่ล่ะวันด้วย ให้อาหารที่มีคุณภาพที่ดี เป็นสุนัขที่ง่ายต่อการเกิดไขมันสะสม ระวังอย่าให้อ้วนมากเกินไป

สุนัขตัวเล็กนั้นต้องการอาหารที่มีโภชนาการสูงเพราะว่าพวกเขาจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานมากในขณะที่ต้องกินได้พัยงเล็กน้อยเท่านั้น ดั้งนั้นจพเป็นที่จะต้องให้แคลอรี่ที่มากกว่าจำนวนต่อน้ำหนักตัวสุนัข ถ้าต้องให้สุนัขปักกิ่งนั้นเต็บโตอย่างมีสุขภาพที่แข็งแรงต้องมีอาหารพิเศษ หากต้องการให้อาหารที่มากกว่าอาหารเม็ดเราต้องทำให้สุกๆเสียก่อน รวมไปถึงพักที่มีมิตามินสูงที่มีความจำเป็นอย่างเช่นแครอทกระหล่ำปลี ถั่วต่างๆ

ที่นอนหรือกรงสุนัข
ควรที่จะเลือกเตียงที่เหมาะสม อย่างเช่นต้องมีความนุ่มและสามารถที่จะระบายความร้อนได้ดี ต้องมีรูปร่างและสามารถที่สามารถที่จะรองรับกระดูกและข้อต่อ เพื่อที่จะลดอาการปวดเหมือยในขณะที่นอนได้ การที่มีเตียงที่ระบายความร้อนได้ดีนั้นจะทำให้รู้สึกเย็นสบายซึ่งเหมาะสำหรับสุนัขปักกิ่งเป็นอย่างยิ่ง

วันหมดอายุบ้านน็อคดาวน์

ด้วยปัจจัยหลายประการทั้งวัสดุ ขนาดของบ้าน และอื่นๆ จึงทำให้ส่วนใหญ่นิยมนำบ้านน็อคดาวน์ หรือบ้านสำเร็จรูปมาสร้างเป็นห้องแถวหรือรีสอร์ท แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ผนวกกับเกิดนวัตกรรมการสร้างบ้านแบบใหม่ จึงทำให้ช่วยต่ออายุของบ้านน็อคดาวน์ออกไปได้อีก 50 ปี เลยทีเดียว

บ้านน็อคดาวน์หรือบ้านสำเร็จรูป ดูเหมือนจะเป็นทางใหม่สำหรับผู้มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ หรือมีที่ดินเป็นของตนเองอยู่แล้วแต่อยากได้บ้านหลังที่สองเพิ่มเติม แต่ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับผู้ที่จะนำรูปแบบบ้านดังกล่าวมาเป็นบ้านหลังแรก เนื่องจากค่อนข้างมีข้อจำกัดหลายประการ ดังนั้นการเลือกซื้อบ้านใหม่ ที่ยึดความสะดวกของผู้อยู่อาศัย น่าจะเหมาะสมมากกว่า

5 องค์ประกอบของคลิปโฆษณาบน Facebook ที่ขาดไม่ได้

1. โชว์เคส: โฆษณาที่ดีต้องยาว 30 วินาทีเท่านั้น และในเนื้อหาส่วนใหญ่ เราต้องโชว์ว่าสินค้าและบริการของเราคืออะไร?
2. บทสนทนา: บอกผ่านภาพหรือไปเลยว่าเราคือแบรนด์อะไร กำลังคุยเรื่องอะไร กับใคร
3. โลโก้แบรนด์: ให้คนสังเกตดเห็นแบรนด์ของเราในคลิปได้ง่ายๆ
4. เสียง: ลองปิดเสียงแล้วดูว่าคลิปของเรายังดูแล้วเข้าใจเหมือนตอนเปิดเสียงหรือไม่?
5. ข้อความ: ให้ข้อมูลในระดับที่พอดีกับระยะเวลาที่คนดูสนใจโฆษณาของเราด้วย

แน่นอนว่าการทำคลิปวีดีโอโฆษณาก็ต้องมีเสียงประกอบให้ดูรู้เรื่องอยู่แล้ว แต่ลองคิดดูว่าถ้าคนปิดเสียงบนมือถือแล้วดูคลิปโฆษณาของเราแล้ว จะดูรู้เรื่องเหมือนเดิมหรือไม่? ฉะนั้นเนื้อหาคลิปโฆษณาที่ได้ผลที่สุด “ใน 10 วินาทีแรก” ต้องใช้รูปภาพ มีลิงค์ของแบรนด์ แคปชั่น และข้อความเข้าใจง่ายใส่เข้าไปให้ลงตัวด้วย

เวลาทำคลิปโฆษณา ให้คิดถึงรูปภาพและตัวแบรนด์ด้วย ดูว่าองค์ประกอบทั้งหมดในโฆษณาจะทำงานร่วมกัน จะเสริมกันได้อย่าไรให้คอนเทนต์ที่ต้องการสื่อมีประสิทธิภาพมากที่สุด รู้จักทำโฆษณาให้สร้างสรรค์และหลากหลาย เพราะ Facebook จะช่วยประเมินให้เราเองว่าโฆษณาชิ้นไหนโดนใจกลุ่มเป้าหมายคนดูมากที่สุด สื่อสารแบรนด์ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

แม้โฆษณาจะมีรายละเอียดต่างกันเพียงนิดเดียว ก็อาจให้ผลที่ต่างกันได้

ไมโครเวลเพลทเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

ไมโครเวลเพลทเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

ไมโครเวลเพลท (microwell plate) หรือ ไมโครไทเทอร์เพลท (microtiter plate) มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมที่มีช่องหรือหลุมเล็กๆ จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ ใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่ตัวอย่างหน้าที่คล้ายหลอดทดลองขนาดเล็ก โดยทั่วไปแล้ว microplate จะมีช่องหรือหลุมใส่ตัวอย่าง จำนวน 6, 24, 96,384 หรือ 1536 ช่อง ขนาดของช่องก็แตกต่างกันไป มีทั้งช่องชนิดกลมและสี่เหลี่ยม สามารถบรรจุสารตัวอย่างได้ระดับนาโนลิตร ถึง มิลลิลิตร

วัสดุที่ใช้ผลิตไมโครเพลทก็มีหลายชนิด หากใช้พลาสติกชนิดพอลีสไตลีน จะใช้งานทางด้านการตรวจวัดเชิงแสง ไมโครเพลทบางชนิดก็ผลิตเป็นสีขาวโดยการผสมไทเทเนียมออกไซด์ ใช้สำหรับวัดค่าการดูดกลืนแสง(absorbance) และการวัดการเปล่งแสง(luminescence) หากต้องการสีดำก็จะผสมคาร์บอนลงไป ใช้ในงานทดสอบทางด้านชีววิทยา เมื่อใช้พลาสติกชนิดพอลิพอพิลีน ก็สามารถทนต่อความเย็นถึง -80 องศาเซลเซียสได้ นอกจากนั้นวัสดุที่ใช้ผลิตไมโครเพลท ยังใช้แก้ว หรือแก้วควอทซ์ เพื่อการใช้งานในลักษณะที่มีลักษณะเฉพาะอีกด้วย

ไมโครเพลทจึงเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลายด้าน เช่นการวิเคราะห์ วิจัย การทดสอบในห้องปฏิบัติการทางด้านคลินิก ฯลฯ โดยใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการกรองสาร การแยกสาร การเก็บสาร การผสมสารเพื่อทำปฏิกิริยา การเพาะเลี้ยงเซลล์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น

การประจุไฟฟ้าสู่แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์

เครื่องยนต์ยุคใหม่ที่ใช้ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง และอุปกรณ์อื่นได้กระแสไฟฟ้าที่มีแอมป์สูงย่อมทำงานได้ดีขึ้น

หากต้องจอดนิ่งเครื่องยนต์เดินเบาบนการจราจรติดขัดนาน ๆ ไดชาร์จได้น้อย ก็มีพลังไฟฟ้าสำรองมากขึ้น รถยนต์ทุกรุ่นอย่าเลือกเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์
ที่มีแอมป์ต่ำลงจาก มาตรฐาน และถ้ามีโอกาสควรเลือกแบตเตอรี่ลูกใหม่ที่มีแอมป์สูงขึ้นประมาณ 10-30 แอมป์ โดยดูจากตัวเลขที่ระบุบนตัวแบตเตอรี่

การประจุไฟฟ้าสู่แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ในครั้งแรกสุดหรือครั้งใด ๆ ไม่ใช่เป็นการประจุจากไดชาร์จ ควรใช้วิธีชาร์จช้า ประมาณ 5-10 ชั่วโมงขึ้นไป เพื่อให้แบตเตอรี่ไม่เสื่อมสภาพง่าย แต่ทางร้านมักใช้วิธีชาร์จเร็วเพื่อรีบบริการลูกค้า และจะทำให้แบตเตอรี่ลูกนั้นมีอายุไม่มาก ต้องเวียนมาเปลี่ยนใหม่เร็วขึ้นเล็กน้อย