ทำความรู้จัก ประเภทของโรงงานผลิตสบู่

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักโรงงานผลิตสบู่แต่ละประเภทก่อน เนื่องจากโรงงานที่มีบริการรับจ้างผลิตนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโรงงานที่มีรายได้จากการรับผลิตเพียงอย่างเดียว บางรายเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้า สร้างแบรนด์ของตนเอง โดยอาศัยว่าให้ผู้บริโภคได้ใช้ เกิดความประทับใจในคุณภาพและมาตรฐานก่อน และหากลูกค้าสนใจจะมีสินค้าเป็นของตนเอง และอยากจะให้โรงงานผลิตสบู่ โรงงานก็ยินดีผลิตให้ภายใต้แบรนด์ของลูกค้าเอง กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับการรับจ้างผลิตสินค้าพบว่ามี 3 รูปแบบใหญ่ๆ ดังนี้ 1. Original Equipment Manufacturer: OEM ผู้ผลิตเน้นเรื่องการผลิตวัตถุดิบต้นน้ำหรือผลิตตามคำสั่งซื้อให้กับแบรนด์ ต่างๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด โดยใช้กระบวนการผลิต รวมถึงเครื่องจักรภายในโรงงาน มักจะเป็นโรงงานเปิดใหม่ๆ หรือโรงงานที่ไม่เน้นการสร้างแบรนด์ของตนเอง 2. Original Design Manufacturer: ODM ผู้ผลิตกลุ่มนี้เน้นเรื่องการออกแบบ สร้างต้นแบบสินค้าเป็นของตนเอง การผลิตของโรงงานมีรูปแบบการพัฒนาดีไซน์สินค้า เพื่อจะนำต้นแบบสินค้าไปเสนอขายลูกค้าอีกต่อหนึ่ง มักจะเป็นโรงงานที่พัฒนามาจาก OEM ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ด้วยดีไซน์ ซึ่งดีไซน์เหล่านี้จะเป็น Exclusive Design คือ แบบที่ผลิตให้กับลูกค้ารายใดรายหนึ่งเฉพาะเท่านั้น เพื่อไม่ต้องการซ้ำกับใคร 3. Original Brand Manufacturer: OBM ผู้ผลิตกลุ่มนี้เน้นการสร้างตราสินค้าและการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่เป็นโรงงานที่พัฒนาเต็มที่แล้ว ทำให้ไม่ต้องง้อลูกค้ามากนัก หากจะซื้อสินค้าก็ต้องซื้อภายใต้แบรนด์ที่โรงงานผลิตเท่านั้น นี่คือระดับความเจริญก้าวหน้าของโรงงานผลิตสบู่ ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีความรู้ในเบื้องต้น เพื่อที่จะเลือกโรงงานผลิตที่วางใจได้ว่าจะสามารถดูแลกระบวนการผลิตสินค้า ของตนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ทั้งยังสามารถส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการ ภายในเวลาที่กำหนด

Continue reading »