หลักสูตรในการเรียนภาษาอังกฤษ ขอนแก่น

หลักสูตรในการเรียนภาษาอังกฤษ ขอนแก่น 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) – เป็นคอร์สที่ออกแบบเพื่อเสริมสร้างความรู้ความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ขอนแก่นเบื้องต้น ในสถานการณ์ประจำวัน สำหรับใช้ในการสื่อสารในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนสามารถเลือกจำนวนชั่วโมงการเรียน และระดับความเข้มข้นในการฝึกทักษะภาษาเป็นพิเศษได้ โดยมักเริ่มตั้งแต่ 15 ชั่วโมง/สัปดาห์เป็นต้น 2. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาต่อ (Academic English)– เป็นคอร์สที่ออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะเรียนภาษาอังกฤษ ขอนแก่นที่ต้องใช้ในทางวิชาการ หรือใช้ในการเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไป (โดยเฉพาะสำหรับใครที่มีแผนจะเรียนต่อต่างประเทศ) เช่น การเขียนเชิงวิชาการ หรือ เทคนิคการอ่านจับใจความ ซึ่งอาจรวมไปถึงคอร์สที่มุ่งเน้นเตรียมพร้อมสำหรับการเตรียมตัวสอบ IELTS หรือ Cambridge English 3. หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (English for Specific Purpose) – เป็นคอร์สที่ออกแบบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์เกี่ยวข้องกับสาขาเฉพาะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย วิศวกร แพทย์ และภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ (รวมถึง Human Resources และ งานธนาคาร) ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาไปทักงษะ การสัมภาษณ์ การเจรจาต่อรอง ในการทำธุรกิจ

Continue reading »

ทำอย่างไรให้ฟังและเรียนภาษาอังกฤษ ขอนแก่นให้รู้เรื่อง

เป็นคำพูดที่มักจะเจอบ่อยๆสำหรับคนที่อยากจะ พูดภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งๆที่เรียนภาษาอังกฤษ ขอนแก่นกันมาแล้วมากมาย บางคนเรียนมาแล้วมากกว่า10 ปี บางคนเรียนภาษาอังกฤษมากับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ หลายสถาบัน แต่ก็ยังไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ซักที บางคนสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดี และเข้าใจได้ดี หรือบางคนทำคะแนนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้ดี แต่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เพราะอะไร สาเหตุที่สำคัญคือ ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ กล่าวคือเราต้องพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษก่อน และต้องฟังประโยคซ้ำๆ หลายๆรอบจนขึ้นใจแล้วพูดตาม ออกเสียงตามให้เหมือนที่สุด อาจไม่เข้าใจความหมาย หรือคำแปล ไม่เป็นไร การฟังภาษาอังกฤษถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่สุด และพัฒนายากที่สุด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของคนไทยส่วนใหญ่ รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดของการเรียนภาษาอังกฤษ ของคนไทย หากเราลองนึกดูว่า แล้วภาษาไทยที่เราพูด, อ่าน และเขียนได้ในปัจจุบัน นั้น มีพื้นฐานมาจากอะไร หากไม่ใช่มาจากการฟัง ฟังจนเข้าใจในสิ่งที่เราได้รับฟังมา แล้วเลียนเสียงนั้น(คือการพูดตาม) จนพูดได้ หลังจากนั้น จึงเริ่มเรียนการเขียน แล้วจึงตามมาด้วยการอ่าน เช่นเดียวกัน หากเราได้ฟังภาษาอังกฤษ หลายๆรอบ บ่อยๆ ซ้ำๆจนจำขึ้นใจแล้ว เราจะพบว่าเราสามารถฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องและเข้าใจโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อีกด้วย

Continue reading »