เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งหญ้าเทียม

1. Sand Matic เครื่องโรยทรายและเม็ดยาง พร้อมระบบแปรงขนออโตเมติก เครื่องโรยทรายและเม็ดยางระบบออโตเมติก สามารถควบคุมจำนวนทราย และเม็ดยาง ที่ใช้เติม Infill ในหญ้าเทียมได้อย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งสนาม ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเล่นกีฬา เครื่อง Sand Matic ยังมีการแปรงขนระหว่างที่โรยทรายและเม็ดยาง ทำให้ขนหญ้าเทียมขึ้นตรง ไม่ถูกทับหรือจมอยู่ด้านล่างทรายและเม็ดยาง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุด เครื่อง Sand Matic สามารถโรยทรายและเม็ดยางด้วยอัตราส่วนที่สม่ำเสมอมีค่า Tolerance +/- 5 % สามารถควบคุมน้ำหนักตั้งแต่ 2.5-40 กิโลกรัม/ตารางเมตร และเครื่องเดินด้วยความเร็ว 1 – 10 เมตร/นาที 2. Sport Champ เครื่องทำความสะอาดสนามหญ้าเทียม พร้อมระบบแปรงขนออโตเมติก เครื่อง Sport Champ ใช้ทำความสะอาดสนาม และบำรุงรักษาสภาพของหญ้าเทียม, เม็ดทราย และเม็ดยาง สำหรับสนามหญ้าเทียมมีความจำเป็นต้องการบำรุงรักษา ไม่เพียงแต่จะทำให้สนามมีความสะอาดเท่านั้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพและความคงทนในการใช้สนามที่เหมาะสมอีกด้วย

Continue reading »