ธุรกิจรถเช่ากระบี่ไอเดียธุรกิจแบบใหม่ ให้เช่ารถระยะสั้น

“ธุรกิจรถเช่า” ได้กลายเป็นอีกหนึ่งกระแสสำหรับนักลงทุนทั้งหลาย จากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาของผู้คน ก็ทำให้รถยนต์กลายเป็นสิ่งจำเป็นในหลายๆ กรณี ธุรกิจรถเช่ากระบี่ที่สามารถตอบโจทย์ในส่วนนี้จึงกลายเป็นที่นิยม ปัจจุบันมีอยู่หลายเจ้าที่ให้บริการรถเช่าอย่างเป็นรูปเป็นร่าง ลักษณะธุรกิจก็มีอยู่หลายแบบ ซึ่งความแตกต่างมักอยู่ที่การบริหารจัดการ คำถาม…แบบไหนที่จะประสบความสำเร็จ อาจตอบไม่ได้ตายตัว แต่ถ้ามีความแตกต่างก็น่าจะเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจที่น่าสนใจ ธุรกิจรถเช่ากระบี่แนวใหม่ ถือกำเนิดขึ้นด้วยความแตกต่างกลายเป็นความน่าสนใจและมีผู้ใช้บริการมากเป็นพิเศษ เหตุเพราะไร้คู่แข่ง หรือคู่แข่งน้อยนั่นเอง และธุรกิจรถเช่า นั้นแตกต่างอย่างไร? คำตอบที่ได้คือการให้บริการเช่ารถแบบ “ระยะสั้น” ซึ่งยังมีอยู่น้อยมากในสังคม เพราะธุรกิจรถเช่าส่วนใหญ่ มักให้บริการแบบระยะยาวที่ผู้เช่าสามารถนำรถที่เช่าจากศูนย์ไปใช้งานได้ในหลายๆ วัน ในปัจจุบันเรามักจะพบกับธุรกิจรถเช่ากระบี่ที่มีอยู่หลากหลายนั้น เปิดให้เช่ารถในระยะยาว เพื่อการท่องเที่ยวหรือธุระสำคัญอื่นๆ โดยรถที่เช่าไปนั้นจะถูกนำไปใช้งานมากกว่า 1 วัน ซึ่งเป็นอะไรที่แตกต่าง เพราะธุรกิจรถเช่าแบรนด์นี้เป็นแบบระยะสั้นที่ให้บริการสูงสุดได้ “ไม่เกิน 1 วันเท่านั้น” อาจจะเช่าไปใช้งานในเวลา 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น แต่มากที่สุดจะต้องไม่เกิน 1 วัน นั่นคือเงื่อนไขสำคัญในการให้บริการ

Continue reading »