การเลือกขนาดซองไปรษณีย์พลาสติก

ซองไปรษณีย์พลาสติก แต่ละขนาด จะมีขนาดที่แตกต่างกัน สามารถใส่สินค้าได้หลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ แต่สินค้าที่ทางร้านไม่แนะนำให้ใส่จะเป็นสินค้าที่เปราะบางและแตกหักได้ง่าย ซองไปรษณีย์พลาสติกนั้น จะมีส่วนที่เป็นฝาปิดยาว 5 cm. แถบกาวหนา 1 cm. และขนาดความหนาของถุง 60 micron. ซองไปรษณีย์ที่ทางร้านจำหน่ายอยู่ในตอนนี้ จะมีทั้งหมด 3 ขนาด 1. W1 ขนาด 25 x 31 cm + ฝาปิด 5 cm สามารถใส่หนังสือหรือกระดาษขนาด A4 50-100 แผ่นได้อย่างสบายๆ ซองขนาด W1 นั้น สามารถใส่เสื้อยืดผู้ชาย size ใหญ่ ได้ 2 ตัวสบายๆครับ ยังมีที่เหลืออีก 2. W2 ขนาด 28 x 37 cm + ฝาปิด 5 cm สามารถใส่กล่องรองเท้าแฟชัน ได้สบายๆ หากเป็นเสื้อยืด สามารถใส่เสื้อยืดผู้ชาย size ใหญ่ได้ 3-4 ตัวสบายมากครับ 3. W3 ขนาด 34 x 43 cm + ฝาปิด 5 cm สามารถใส่กล่องรองเท้าผู้ชายขนาดใหญ่ได้ หากเป็นเสื้อยืด สามารถใส่เสื้อยืดผู้ชายได้ถึง 5-7 ตัว สบายๆ เลยครับ การใช้ซองไปรษณีย์พลาสติกส่งสินค้านั้น ทำให้ขั้นตอนในการแพคสินค้านั้นกลายเป็นเรื่องง่าย ประหยัดค่าส่ง…

Continue reading »