ถังดับเพลิงความปลอดภัยต้องมาก่อน

จริงๆแล้วเหตุฉุกเฉินนั้นเป็นเหตุการที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้คาดคิด การป้องกันที่ดีก็ควรที่จะมีความพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น นั้นหมายความว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบรรดาเหล่าอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วย ทางเว็บไซต์เซฟตี้พีพีอีเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ ตามนโยบายของเซฟตี้มืออาชีพของทุกบริษัทนั้นคือ ความปลอดภัยต้องมาก่อน อุปกรณ์เซตี้ ด้านนี้จรึงมีความสำคัญเช่นกัน การปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย อาจเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล และเกิดอันตรายร้ายแรงแล้วแต่ประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมี ทั้งชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากได้รับสัมผัสในประมาณมากอาจถึงแก่ชีวิต เช่น คลอรีน แอมโมเนีย เป็นต้น และสารเคมีที่เป็นอันตรายทางกายภาพ ทาให้เกิดเพลิงไหม้ ระเบิด เช่น สารตัวทาละลายไวไฟ ก๊าซไวไฟต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล มีตั้งแต่ระดับการรั่วไหลเล็กน้อย โดยใช้วัสดุดูดซับที่เหมาะสมสาหรับสารเคมี จนถึงระดับการรั่วไหลในปริมาณมากจนส่งผลกระทบให้เกิดอันตรายร้ายแรงเช่น เพลิงไหม้ ระเบิด สารเคมีที่มีความเป็นพิษรั่วไหล ก็จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การระงับเหตุให้พร้อมและเหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ชนิดของสารถังดับเพลิงที่เหมาะสมสาหรับเพลิงไหม้ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเคมี ระบบฉีดน้าดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบสายฉีดน้าดับเพลิง เป็นต้น

Continue reading »

แผ่นเจลรองนอนชนิดพองตัวเอง (Self-Inflated)

แผ่นเจลรองนอนชนิดพองตัวเอง (Self-Inflated) แผ่นเจลรองนอนชนิดนี้คือแผ่นรองนอนที่นอนสบายที่สุด ภายในทำด้วย memory foam ชนิดพิเศษ ที่จะพองตัวดูดอากาศเข้าไปเองเมื่อเปิดวาวล์ ทิ้งไว้สัก 5-10 นาทีก็จะพองตัวได้ที่ เมื่อปิดวาวล์แล้วก็จะขังอากาศไว้ภายใน ให้ความนุ่มนวลนอนสบาย และกันหนาวได้ดีมาก ข้อเสียก็คือมันอาจจะโดนตำให้เป็นรูได้หากไม่ระวังแต่ก็ซ่อมได้ในแค้มป์โดยไม่ยากนัก แผ่นรองนอนชนิดนี้ถ้าเป็นของคุณภาพดีจะใช้งานได้ยาวนานนับสิบๆปี แผ่นรองนอนชนิดนี้มีให้เลือกมากมายหลายระดับความหนา ซึ่งก็มีผลโดยตรงต่อความสบายและน้ำหนัก ซึ่งก็จะต้องเลือกให้เหมาะกับงานว่าคุณจะแบกเดินไปหรือจะไปแค้มป์คาร์ ยิ่งหนาก็ย่ิงนุ่มนอนสบายแต่ก็หนักเพิ่มขึ้น แผ่นเจลรองนอนแบบพองตัวเองนี้ ในรุ่นที่ดีขึ้นไปจะมีการเจาะรูเนื้อโฟม ซึ่งจะทำให้นอนสบายขึ้นเพราะมีการยุบตัวตามสรีระของร่างกาย และยังทำให้น้ำหนักเบาและเก็บได้เล็กขึ้นด้วย

Continue reading »