เทคนิคการให้อาหารหมามี 3 วิธี

เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเลี้ยงสุนัขที่เจ้าของจะต้องเรียนรู้ และเข้าใจ ในพฤติกรรมของสุนัข มิฉะนั้นสุนัขของคุณก็จะเติบโตอย่างไม่มีคุณภาพ เทคนิคการให้อาหารสุนัขมี 3 วิธี คือ 1. ตักให้เยอะๆครั้งเดียว ให้สุนัขเลือกทานเอง กรณีนี้น้องหมาคุณจะทานอาหารได้ทั้งวัน ทั้งคืน เป็นการสะดวกต่อเจ้าของที่มีธุรกิจมาก ไม่ค่อยจะอยู่บ้านเลี้ยงดูมันอาหารประเภทนี้ควรเป็นอาหารประเภทเม็ดจะสะดวกที่สุด เพราะหากให้เป็นอาหารสดเมื่อทิ้งไว้นานๆ จะทำให้บูดเน่าเป็นอันตรายต่อสุนัข ข้อเสียของการให้อาหารหมาประเภทนี้ จะทำให้เราไม่รู้ได้เลยว่าสุนัขตัวไหนได้กินมาก หรือกินน้อย หรือตัวไหนไม่ได้กินเลย เพราะพฤติกรรมของสุนัขก็มักมีการเบ่งอวดความแข็งแกร่งถึงขนาดขู่ไม่ให้ทานอาหารเลยก็มี ซึงกรณีนี้เราจะล่วงรู้ได้อีกทีก็ต่อเมื่อสุนัขบางตัว ของท่านซูบผอม หรือไม่สบาย หรือในระหว่างที่ทิ้งไว้อาจมีนก มีหนูมากินแทะอาหารที่เราทิ้งไว้ ซึ่งเป็นพวกนำเชื้อโรคมาสู่น้องหมาของเราที่อาจไปกินโดนเม็ดที่หนูแทะไว้ อาจทำให้ท้องเสีย หรืออาจถึงขึ้นตายได้ 2. ให้อาหารโดยควบคุมเรื่องเวลา การกำหนดเวลาให้อาหารน้องหมา จะทำให้มันรู้ เวลาของมันโดยอัตโนมัติ พอถึงเวลาน้องหมาของท่าน ก็จะเรียกร้องที่จะขออาหารทาน เช่น เดินตาม หรือเห่าร้อง เอามือตะกายประตู หรือข้างฝา สุนัขบางตัวจะค่อยๆ กิน บางตัวก็จะรีบกินโดยไม่ตรวจสอบดูว่า อาหารในจานเป็นอะไรมีมากน้อยเพียงแค่ไหน ควรจำกัดเวลากินของมันสัก 20-30 นาทีก็จัดเก็บอาหาร เก็บไว้ให้มันกินในมื้อต่อๆ ไป ลูกสุนัขที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนควรให้กินวันละ 3 มื้อ 6-12 เดือนควรให้กินวันละ 2 มื้อ อายุเกิน 1 ปีขึ้นไปให้กินวันละ 1 ครั้งก็พอ 3. แบ่งอาหารตามสัดส่วนและอัตราการกินของสุนัขแต่ละตัว สุนัขแต่ละตัวมีพฤติกรรมการกินที่แตกต่างกันออกไป บางตัวกินน้อย บางตัวกินมาก บางตัวนอกจากจะกินมากแล้ว ยังกีดกันไม่ให้ตัวอื่นกินในที่ของมันอีก วิธีนี้จะเป็นวิธีการให้อาหารทีดีที่สุด แต่คุณจะต้องมีเวลาที่จะคอยควบคุมการกินของบรรดา เหล่าสุนัขพวกนี้ ปัญหาที่ทำให้ผู้เลี้ยงสุนัขประสบอีกอย่างหนึ่งคือ ปัญหาการเปลี่ยน อาหารสุนัข พบว่าสุนัขบางตัวปฏิเสธไม่ยอมรับอาหารใหม่เหล่านั้น วิธีการที่ถูกต้องในการปรับให้สุนัขทานอาหารใหม่ ต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยสัปดาห์แรกควรนำ อาหารเก่าและใหม่มาคลุกรวมกันในอัตราส่วน 1 ต่อ…

Continue reading »

สื่อต้องนำผู้บริโภค ไม่ใช่ตามหลัง

ใครที่คิดว่าตัวเองไม่มีประสบการณ์ในการทำสื่อมาก่อนอาจเป็นโอกาสทองในการทำสื่อใหม่ก็ได้ ถึงแม้ว่าการทำแบรนด์ใหม่ที่ไม่มีคนติดตามเลย แต่แบรนด์ใหม่ ก็มีความสดอยู่ เราต้องเริ่มคิดหาโจทย์ใหม่ๆ โดยเอาพฤติกรรมผู้บริโภคยุคนี้มาวิเคราะห์ แล้วผลิตคอนเทนต์ตอบโจทย์คนยุคนี้ไปเลย ซึ่งโลกออนไลน์ทำให้คนเสพคอนเทนต์มีสมาธิสั้นขึ้น อ่านคอนเทนต์เร็วขึ้น เพราะการทำสื่อออนไลน์ สื่อต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหาผู้อ่าน ต้องคิดว่าข่าวบน New Feed เปรียบเสมือนข่าวหน้าหนึ่ง รูปต้องสายสะดุดคนอ่าน พาดหัวข้อข่าวต้องคิดถึง SEO ส่วนข่าวต้องสร้างสรรค์ ใกล้ตัวคนอ่าน คัดข่าวที่สื่ออื่นไม่มี ชัดเจน คนทำข่าวแข่งกันในแง่ของการหาประเด็น ไม่ตามกระแสก็สวนกระแส เนื้อหาข่าวไม่ใช่ให้แค่ข้อมูลแค่ว่าใครทำอะไรที่ไหนเหมือนสื่อเดิม แต่ต้องขายเรื่องราวด้วย โดยเฉพาะการทำสื่อวีดีโอที่เจ้าของแพลตฟอร์มอย่าง Facebook กลายมาเป็นบรรณาธิการคอยคุมทิศทางการนำเสนอคอนเทนต์ วิธีทำสื่อก็ต้องเปลี่ยนด้วยเช่นกัน เพื่อสร้างฐานผู้อ่านให้มากขึ้น สื่อเดิมต้องเรียนรู้ที่จะทำสื่อใหม่ และหารายได้มากกว่าแค่ขายข่าว เช่นการจัดงานอีเวนท์ ส่วนสิ่งพิมพ์ยังมีอยู่เพื่อขายความน่าเชื่อถือ ความจับต้องได้ และความน่าสะสมแทน

Continue reading »

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการรับจดทะเบียนบริษัทหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์)

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการรับจดทะเบียนบริษัทหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์) 1. วัตถุประสงค์ตามที่ประชุมมีมติพิเศษให้แก้ไข เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์) 1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1) 2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด 3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4) 4. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.) จะต้องระบุวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่มีมติพิเศษให้แก้ไขแล้ว *ดูหลักเกณฑ์การกำหนดวัตถุที่ประสงค์* 5. หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 1 ฉบับ ผนึกอากรแสตมป์ 50 บาท 6. แบบ สสช. 1 จำนวน 1 ฉบับ 7. หลักฐานการให้ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม) 8. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจำตัว* 9. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน* 10. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ด้วย) แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถขอและซื้อได้จากหน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ Download จาก www.dbd.go.th

Continue reading »

สาเหตุที่ทำให้โซ่ x-ringยืดหรือเกิดการสึกหรอ

สาเหตุที่ทำให้โซ่ x-ring ยืดหรือเกิดการสึกหรอ การเสียดสีของชิ้นส่วน 2 ชิ้น คือ สลักและปลอกสลักเสียดสีกัน จนเกิดช่องว่างระหว่างชิ้นส่วน และนอกเหนือจากสาเหตุหลัก แล้วยังมีอีกหลายประการ เช่น มีการบรรทุกน้ำหนักมากกว่ามาตรฐานที่รถกำหนด ขับขี่รถโดยใช้แรงกระชาก หรือแรงกระทำที่มากเกินไป ขับขี่รถในสภาพถนนไม่เรียบและมีการสั่นสะเทือนบ่อยๆ ขาดการหล่อลื่นน้ำมัน นอกจากสาเหตุที่โซ่ x-ringยืดแล้วถ้าขาดการดูแลรักษาที่ดี ก็อาจจะทำให้โซ่ข้อตายหรือเป็นสนิมได้ เช่น การขับรถในสภาพถนนที่มีน้ำขัง หรือขาดการทำความสะอาด เศษ ฝุ่นละออง หิน กรวด ทราย ที่ติดอยู่บริเวณโซ่ เป็นต้น

Continue reading »

ขั้นตอนการรับผลิตน้ำดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท

การรับผลิตน้ำดื่ม ให้มีคุณภาพหรือมาตรฐาน น้ำที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ต้องได้จากแหล่งที่เหมาะสม มีอุปกรณ์การผลิตที่เหมาะสม มีการบำรุงรักษาที่ดี มีกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง รวมถึงมีการสุขาภิบาลที่ดี ทั้งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และคนงาน กรรมวิธีการรับผลิตน้ำดื่ม โดยทั่วไปจะนำน้ำจากแหล่งน้ำที่เหมาะสม เช่น น้ำประปา แม่น้ำ ลำคลอง น้ำบาดาล เป็นต้น มาปรับคุณภาพของน้ำดังต่อไปนี้ 1. การเติมอากาศ (Aeration) เป็นกระบวนการซึ่งทำให้น้ำสัมผัสกับอากาศเพื่อลดความเข้มข้นของก๊าซ และสารบางชนิดที่ระเหยได้ โดยการทำให้น้ำเป็นแผ่นฟิล์ม หรือทำเป็นน้ำตก ทำเป็นเครื่องกีดขวางให้น้ำไหลผ่าน หรือพ่นน้ำให้สัมผัสกับอากาศ 2. การตกตะกอนด้วยสารเคมี (Coagulation) โดยการเติมสารเคมีบางชนิดลงในน้ำ เพื่อให้สารที่มีอนุภาคเล็ก ๆ รวมตัวกันเป็นอนุภาคใหญ่และมีน้ำหนักง่ายต่อการกำจัดโดยการตกตะกอน (Sedimentation) หรือการกรอง (Filtration) 3. การตกตะกอนโดยวิธีธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณสารพวก Setteable materials ในน้ำให้ตกลงสู่ก้นถังโดยแรงดึงดูดของโลก 4. การกรอง (Filtration) เป็นวิธีการที่สำคัญอย่างหนึ่งในการปรับคุณภาพน้ำ สารกรองกรวดทราย มักใช้กรองน้ำประปาหรือน้ำบาดาล เพื่อขจัดสิ่งเจือปนทางฟิสิกส์ เช่น ตะกอน และดินทราย โดยให้น้ำไหลผ่านถังกรองทรายที่มีชั้นของกรวดทรายเรียงตามขนาดที่พบเหมาะภายในถัง สารกรองผงถ่าน มีลักษณะคล้ายถ่านบดละเอียดสีดำ ภายในมีรูพรุนคดเคี้ยวไปมา ผงถ่านนี้ได้รับการผ่านกระบวนการความร้อนสูง และลดความดันมาเป็นพิเศษ มีคุณสมบัติในการดูดสี กลิ่นคลอรีน ก๊าซ ไส้กรอง ที่นิยมใช้มี 2 ชนิด คือ ไส้กรองเซรามิค ทำจากเซรามิคที่มีรูพรุนละเอียด มีประสิทธิภาพในการกรองสิ่งเจือปนที่มีขนาดเล็กมากได้ดี ไส้กรองแอนทราไซด์และแมงกานีส โดยแมงกานิส จะใช้กำจัดสนิม ธาตุเหล็ก ตะกั่ว กำมะถัน สังกะสีในน้ำ ส่วนแอนทราไซด์ จะใช้ขจัดสนิมเหล็กตะกอนและความขุ่นได้ สารกรองเรซิน เป็นสารสังเคราะห์ที่สามารถกรองน้ำดื่มที่มีความกระด้างให้เป็นน้ำอ่อนได้ โดยเรซินสามารถกำจัดแคลเซียมและแมกนีเซียม…

Continue reading »

เลือกกรงสุนัขให้เหมาะกับหมาพันธ์ปักกิ่ง

ปักกิ่งสามารถที่จะเลี้ยงในอาพาสเม้นต์คอนโดได้ดีไม่ต่างจากการเลี้ยงในบ้างหลังใหญ่ๆ ควรมีพื้นที่เหมาะสมที่จะให้เขาได้เล่นได้เดินบ้าง ปักกิ่งชื่ชอบสำหรับการเดินเล่น ออกไปสำรวจที่น่าสนใจ ที่สำคัญอย่าให้อยู่กลางแจ้งเพราะว่าจะเป็นผลเสียกับระบบร่างกาย ควรให้อยู่ท่พักมีเครื่องปรับอากาศเมื่อร้อนจัด ปักกิ่งเป็นสุนัขที่มีความดื้นรั้นมาก เป็นเรื่องยากหากจะทำการอมรมฝึกสอน พวกเขาจะไม่ตอบสนองหากใช้ความรุนแรง หากทำการฝึกควรที่จะให้รางวัลหรือว่าแสดงความรักมากกว่า การให้อาหาร ให้อาหารวันละสองมื้อ ประมาณที่แนะนำคือครึ่ง ถ้วย แต่ขึ้นอยู่กับขนาดอสยุและกิจกรรมในแต่ล่ะวันด้วย ให้อาหารที่มีคุณภาพที่ดี เป็นสุนัขที่ง่ายต่อการเกิดไขมันสะสม ระวังอย่าให้อ้วนมากเกินไป สุนัขตัวเล็กนั้นต้องการอาหารที่มีโภชนาการสูงเพราะว่าพวกเขาจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานมากในขณะที่ต้องกินได้พัยงเล็กน้อยเท่านั้น ดั้งนั้นจพเป็นที่จะต้องให้แคลอรี่ที่มากกว่าจำนวนต่อน้ำหนักตัวสุนัข ถ้าต้องให้สุนัขปักกิ่งนั้นเต็บโตอย่างมีสุขภาพที่แข็งแรงต้องมีอาหารพิเศษ หากต้องการให้อาหารที่มากกว่าอาหารเม็ดเราต้องทำให้สุกๆเสียก่อน รวมไปถึงพักที่มีมิตามินสูงที่มีความจำเป็นอย่างเช่นแครอทกระหล่ำปลี ถั่วต่างๆ ที่นอนหรือกรงสุนัข ควรที่จะเลือกเตียงที่เหมาะสม อย่างเช่นต้องมีความนุ่มและสามารถที่จะระบายความร้อนได้ดี ต้องมีรูปร่างและสามารถที่สามารถที่จะรองรับกระดูกและข้อต่อ เพื่อที่จะลดอาการปวดเหมือยในขณะที่นอนได้ การที่มีเตียงที่ระบายความร้อนได้ดีนั้นจะทำให้รู้สึกเย็นสบายซึ่งเหมาะสำหรับสุนัขปักกิ่งเป็นอย่างยิ่ง

Continue reading »

วันหมดอายุบ้านน็อคดาวน์

ด้วยปัจจัยหลายประการทั้งวัสดุ ขนาดของบ้าน และอื่นๆ จึงทำให้ส่วนใหญ่นิยมนำบ้านน็อคดาวน์ หรือบ้านสำเร็จรูปมาสร้างเป็นห้องแถวหรือรีสอร์ท แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ผนวกกับเกิดนวัตกรรมการสร้างบ้านแบบใหม่ จึงทำให้ช่วยต่ออายุของบ้านน็อคดาวน์ออกไปได้อีก 50 ปี เลยทีเดียว บ้านน็อคดาวน์หรือบ้านสำเร็จรูป ดูเหมือนจะเป็นทางใหม่สำหรับผู้มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ หรือมีที่ดินเป็นของตนเองอยู่แล้วแต่อยากได้บ้านหลังที่สองเพิ่มเติม แต่ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับผู้ที่จะนำรูปแบบบ้านดังกล่าวมาเป็นบ้านหลังแรก เนื่องจากค่อนข้างมีข้อจำกัดหลายประการ ดังนั้นการเลือกซื้อบ้านใหม่ ที่ยึดความสะดวกของผู้อยู่อาศัย น่าจะเหมาะสมมากกว่า

Continue reading »

5 องค์ประกอบของคลิปโฆษณาบน Facebook ที่ขาดไม่ได้

1. โชว์เคส: โฆษณาที่ดีต้องยาว 30 วินาทีเท่านั้น และในเนื้อหาส่วนใหญ่ เราต้องโชว์ว่าสินค้าและบริการของเราคืออะไร? 2. บทสนทนา: บอกผ่านภาพหรือไปเลยว่าเราคือแบรนด์อะไร กำลังคุยเรื่องอะไร กับใคร 3. โลโก้แบรนด์: ให้คนสังเกตดเห็นแบรนด์ของเราในคลิปได้ง่ายๆ 4. เสียง: ลองปิดเสียงแล้วดูว่าคลิปของเรายังดูแล้วเข้าใจเหมือนตอนเปิดเสียงหรือไม่? 5. ข้อความ: ให้ข้อมูลในระดับที่พอดีกับระยะเวลาที่คนดูสนใจโฆษณาของเราด้วย แน่นอนว่าการทำคลิปวีดีโอโฆษณาก็ต้องมีเสียงประกอบให้ดูรู้เรื่องอยู่แล้ว แต่ลองคิดดูว่าถ้าคนปิดเสียงบนมือถือแล้วดูคลิปโฆษณาของเราแล้ว จะดูรู้เรื่องเหมือนเดิมหรือไม่? ฉะนั้นเนื้อหาคลิปโฆษณาที่ได้ผลที่สุด “ใน 10 วินาทีแรก” ต้องใช้รูปภาพ มีลิงค์ของแบรนด์ แคปชั่น และข้อความเข้าใจง่ายใส่เข้าไปให้ลงตัวด้วย เวลาทำคลิปโฆษณา ให้คิดถึงรูปภาพและตัวแบรนด์ด้วย ดูว่าองค์ประกอบทั้งหมดในโฆษณาจะทำงานร่วมกัน จะเสริมกันได้อย่าไรให้คอนเทนต์ที่ต้องการสื่อมีประสิทธิภาพมากที่สุด รู้จักทำโฆษณาให้สร้างสรรค์และหลากหลาย เพราะ Facebook จะช่วยประเมินให้เราเองว่าโฆษณาชิ้นไหนโดนใจกลุ่มเป้าหมายคนดูมากที่สุด สื่อสารแบรนด์ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด แม้โฆษณาจะมีรายละเอียดต่างกันเพียงนิดเดียว ก็อาจให้ผลที่ต่างกันได้

Continue reading »

ไมโครเวลเพลทเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

ไมโครเวลเพลทเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ไมโครเวลเพลท (microwell plate) หรือ ไมโครไทเทอร์เพลท (microtiter plate) มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมที่มีช่องหรือหลุมเล็กๆ จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ ใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่ตัวอย่างหน้าที่คล้ายหลอดทดลองขนาดเล็ก โดยทั่วไปแล้ว microplate จะมีช่องหรือหลุมใส่ตัวอย่าง จำนวน 6, 24, 96,384 หรือ 1536 ช่อง ขนาดของช่องก็แตกต่างกันไป มีทั้งช่องชนิดกลมและสี่เหลี่ยม สามารถบรรจุสารตัวอย่างได้ระดับนาโนลิตร ถึง มิลลิลิตร วัสดุที่ใช้ผลิตไมโครเพลทก็มีหลายชนิด หากใช้พลาสติกชนิดพอลีสไตลีน จะใช้งานทางด้านการตรวจวัดเชิงแสง ไมโครเพลทบางชนิดก็ผลิตเป็นสีขาวโดยการผสมไทเทเนียมออกไซด์ ใช้สำหรับวัดค่าการดูดกลืนแสง(absorbance) และการวัดการเปล่งแสง(luminescence) หากต้องการสีดำก็จะผสมคาร์บอนลงไป ใช้ในงานทดสอบทางด้านชีววิทยา เมื่อใช้พลาสติกชนิดพอลิพอพิลีน ก็สามารถทนต่อความเย็นถึง -80 องศาเซลเซียสได้ นอกจากนั้นวัสดุที่ใช้ผลิตไมโครเพลท ยังใช้แก้ว หรือแก้วควอทซ์ เพื่อการใช้งานในลักษณะที่มีลักษณะเฉพาะอีกด้วย ไมโครเพลทจึงเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลายด้าน เช่นการวิเคราะห์ วิจัย การทดสอบในห้องปฏิบัติการทางด้านคลินิก ฯลฯ โดยใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการกรองสาร การแยกสาร การเก็บสาร การผสมสารเพื่อทำปฏิกิริยา การเพาะเลี้ยงเซลล์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น

Continue reading »